Vakgebied: verkopend makelaar in Turkije

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

De makelaardij in Turkije, er zit kaf tussen het koren

Wat betekent makelaar zijn in Turkije nu precies
Hoewel er geen wettelijke eisen worden gesteld aan het uitoefenen van het beroep makelaar in Turkije, moet een makelaar wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet een makelaar over een vergunning beschikken en moet deze aangesloten zijn bij de lokale vereniging van makelaars. De vergunning moet de makelaar ophangen in zijn kantoor.

Parallel aan de ontwikkelingen op het gebied van vastgoedmarkt, is dat het aantal makelaars, actief in Turkije, in een korte tijd enorm is gestegen. Een deel van de makelaars voldoet aan de vereiste regels. Echter, hoewel met de crisis veel makelaars zich van de markt hebben teruggetrokken, nog steeds een aanzienlijk deel van de makelaars voldoet niet aan de eisen en beschikt niet over een vergunning.

Erkende makelaar
In Turkije dient een makelaar, voordat hij een kantoor opent, een vergunning aan te vragen bij de gemeente. De gemeente stelt voorwaarden aan de afgifte van de vergunning en vraagt de makelaar enkele documenten te overleggen. De vergunning moet de makelaar vervolgens op zijn kantoor ophangen. Door deze vergunning te controleren is het mogelijk om een erkende makelaar te herkennen en van een illegale makelaar te onderscheiden.

Vereniging van makelaars
Één van de documenten die de makelaar moet overleggen is het bewijs van lidmaatschap van een makelaarsvereniging. Aansluiting bij een vereniging is verplicht. In Turkije bestaan er lokale makelaarsverenigingen (of kamers van makelaars), daarnaast bestaan er ook overkoepelende organisaties.

Aansprakelijkheid van de makelaar in Turkije
Makelaars kunnen niet gedwongen worden om garanties af te geven. Ook bestaat er geen beroepsaansprakelijkheid voor eventueel geleden schade wegens het handelen van de makelaar. Beroepsaansprakelijkheid kan echter wel in het leven geroepen worden door een overeenkomst tussen de makelaar, verkoper en koper. Daarnaast is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de vereniging van makelaars. Dit kan echter slechts leiden tot berisping, waarschuwing of (tijdelijke) schorsing van de makelaar.

Cursus voor makelaars
Makelaardij is nog steeds niet wettelijk geregeld in Turkije. In 2005 is er een wetsontwerp ingediend maar deze is nog niet als wet aangenomen. In 2003 is door het ministerie van Industrie- en Handelszaken een circulaire gepubliceerd. Hierin is bepaald aan welke standaarden makelaardij dient te voldoen. Één van de standaarden is dat, degene die het beroep van een makelaar wil uitoefenen een, door een vakorganisatie of door een overheidsinstantie georganiseerde, cursus succesvol moet hebben doorlopen.

Bron: Mondi, met dank aan mr. C. Burkay, van Adalet Adviesbureau

Het Mondi lidmaatschap is bijzonder aan te bevelen voor (toekomstige) eigenaren van een woning of beleggingsobject in het buitenland. Of u zich nu in de oriëntatiefase bevindt, al een woning hebt aangekocht of deze weer wilt gaan verkopen, u zult ongetwijfeld veel vragen hebben en willen weten welke juridische, fiscale, financiële en praktische consequenties uw beslissing heeft.

Onroerend goed op naam van de kinderen

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Welke makelaar kiest u in Spanje ?

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

0 reacties

Reactie plaatsen