Permanent wonen in vakantiehuis te Nederland

geplaatst op 13-12-2011
 Tweede woning 
alt

Al jaren is er een strijd gaande betreffende het al dan niet permanentie woning een 2de huis. Het leek erop dat het uitzonderingen daargelaten niet mogelijk zou zijn voor de eigenaar van een vakantiehuis in Nederland deze te gaan betrekken als vaste behuizing.
Maar nu gloort  er aan de horizon toch weer enige hoop voor de eigenaren van recreatieobjecten in Nederland. Maar wellicht is het ook niet meer dan weer een nieuw hoofdstuk van een al jarenlang durende soap.

Waarom is er zoveel irritatie bij de eigenaren van een 2e huis

Eigenlijk is de regering hiervoor verantwoordelijk, zij hebben besloten dat een beleid op het al dan niet permanent bewonen van een tweede woning op gemeentelijk niveau mag worden besloten. Met andere woorden, elke gemeente in Nederland mag hier zijn eigen beleid op loslaten. Dit is natuurlijk vragen om problemen in een klein land als Nederland met zijn vele gemeenten.
Beter was het dan ook geweest om dit gewoonweg om landelijk niveau neer te leggen en één algemene wetgeving te maken en hier aan vast te houden. En anders desnoods voor een oplossing op provinciaal niveau te gaan. Wat ook meespeelt is dat er binnen de EU bijna geen landen zijn waar het moeilijk is om permanent te wonen in een “vakantiehuis”. De Europese Unie predikt zoveel mogelijk een uniforme uitstraling, op het vlak van de tweede woningwetgeving is die er in ieder geval niet.

Hoe staan de Nederlandse Gemeenten in de materie

Eigenlijk enigszins divers. Er zijn enkele gemeentes die het toestaan of in ieder geval enkele parken gedogen als het gaat om permanent wonen.
Andere gemeentes zijn overgegaan tot een sterfhuisconstructie. Dit betekent dat mensen die voor een bepaalde datum reeds woonden in een 2de huisje toestemming geven om hier de rest van hun leven te blijven wonen. Als deze mensen besluiten de vakantiewoning te verkopen dan gaat de constructie teniet en dus niet over op de volgende eigenaren.
Ook zij er diverse gemeentes die het bewonen van een tweede huis helemaal uitsluiten. Ongeacht wat voor soort bungalowpark of accommodatie het gaat. Discussie is niet mogelijk en hoewel dit niet erg tolerant is, maakt het dit wel tot een duidelijke beleidsvoering.

Handhaving op besluit van verbod bewoning tweede huis

Dit is ook weer erg interessante materie, want hoewel diverse gemeentes uitspreken dat het bewonen van een tweede huis in de gemeente in theorie niet geoorloofd is blijkt in de praktijk dat dit oogluikend wordt toegelaten of anders gezegd min of meer gedoogd. Dit zal een gemeente trouwens nooit zo uitspreken.
Gemeentes die wel overgaan tot strikte handhaving van het genomen besluit zullen controles moeten uitvoeren op alle vakantiewoningen welke zich binnen hun gemeentegrenzen bevinden. Dit kan een heel karwei zijn. Want als de eigenaren op het moment van controle aanwezig zijn in hun 2e woning wil dit nog niet zeggen dat ze hier permanent verblijven.
Om dit allemaal overzichtelijk te maken gaan er vele duizenden uren inzitten en dikwijls neemt een gemeente een extern bureau in dienst die de controle op naleving van de gemeentelijke regelgeving moet controleren. Hierdoor rijzen de kosten de pan uit en vooral in tijden van recessie is het lastig om dit naar de burgers toe te verkopen. Maar alles vrijgeven lijkt ook niet direct een optie want hierdoor komt er nog veel meer woningaanbod op de huizenmarkt, dit zal in deze toch al slechte markt leidden tot het instorten van de Nederlandse woningmarkt.

Wat zal de toekomst brengen voor tweede woning eigenaren ?

Op dit moment is het nog erg moeilijk te zeggen welke kant het op zal gaan. Wel is het duidelijk dat het lastig gaat worden om op de zelfde voet verder te gaan, want het huidige systeem blijkt niet te werken en bovenal te leidden tot veel verwarring en irritatie.
Wel zijn er weer enkele gemeenten waar kenteringen aan zitten te komen. In het in de Overijssel gelegen de Lutte is het mogelijk om tegen betaling van een extra bedrag op de grondprijs een kavel te kopen op een “villapark” en hier permanent te gaan wonen. Dit is trouwens gevolg van het wanbeleid wat door de gemeente de Lutte is gevoerd. Met als gevolg een onverkoopbaar park door permanente bewoning hoopt deze gemeente de kavelverkoop uit het slop te trekken.
Ook in de provincie Zeeland zijn er in enkele gemeenten wat dingen gaande, wellicht gaat de uitkomst hiervan wel een rol spelen bij de verdere regelgeving aangaande het permanent verblijven in een 2de huis. Ik ben dan ook erg benieuwd welke kant het op zal gaan met deze langslepende kwestie.

3 reacties

Moderator op 01-06-2020 om 09:45
Afdwingen bij de rechter zal niet eenvoudig zijn. Elke gemeente mag binnen bepaalde kaders zijn eigen beleid loslaten over het al dan niet permanent verblijven in een tweede woning. Beter zou zijn de er een eenduidige lijn zou zijn. Dit zou veel verwarring en frustratie kunnen voorkomen.
Wim op 31-05-2020 om 18:47
Moet je daarvoor naar de rechter?
Mathieu Schuurs op 28-01-2012 om 08:31
Uitspraak via Raad van State mag er blijven wonen na jaren touwtrekken en nu weer opnieuw beginnen?
Reactie plaatsen