Prijsontwikkeling 2de huizen in Nederland

geplaatst op 07-03-2012
 Tweede woning 
alt

Wat is de verwachting van de verkoopprijzen van recreatiewoningen in ons eigen land. Voorspellen is natuurlijk geen exacte wetenschap en garanties zijn er dan ook niet af te geven, toch is met enige onderbouwing en diverse marktfactoren in ogenschouw nemende het wel mogelijk om een gefundeerde verwachting uit te spreken.
Hieronder beschrijf ik drie factoren die een bepalende fundering vormen onder de verkoopprijs van een tweede woning in Nederland.

factor 1: economie

Momenteel heeft Nederland net zoals het overgrote merendeel van de Europese landen last van de crisis. Het consumentenvertrouwen is laag, overal worden bezuinigingen doorgevoerd en vele banen staan op de tocht.
Deze factoren maken het dat de consument een appeltje voor de dorst wil houden en maar moeilijk grotere uitgaven wil doen. Een luxeproduct bij uitstek is natuurlijk een eigen  recreatiewoning en het mag dan ook geen bevreemding wekken dat in dit segment de nodige klappen vallen. Want juist de onzekere toekomst maakt het dat een groot deel van de potentiële doelgroep een pas op de plaats maakt.
Er zullen natuurlijk wel weer betere economische tijden komen in ons land, maar wanneer ? Deze onzekerheid heeft zijn weerslag op de recreatieve vastgoedmarkt.

factor 2: hypotheek verkrijgen voor aankoop 2de woning

Financiële instellingen zijn heden ten dage erg voorzichtig geworden met het verstrekken van een lening. Mensen die een woonhuis willen aankopen merken dit natuurlijk al. Maar de particulier die op eigen naam een tweede huis wil aanschaffen krijgt het helemaal lastig.
Banken zijn er doorgaans niet happig op om een geldlening voor een recreatiewoning te verstrekken. Een hypotheek is helemaal lastig dus als je al geld kunt lenen betaal je over het algemeen een rentebedrag wat toch enigszins hoger ligt dan normaal als je gaat voor het aankopen van onroerend goed. Ook het geldbedrag wat je kunt lenen ligt enigszins lager dan enkele jaren geleden.
Al met al kan wel worden gesteld dat het aantrekken van vreemd vermogen om de aankoop van een eigen vakantiewoning te bekostigen er niet makkelijker op is geworden.

factor 3: permanent verblijven in een eigen 2de huis

Er was hiervoor een sterfhuisconstructie gesloten maar de signalen wijzen erop dat deze constructie welk vanaf medio 2003 van kracht is geweest dit niet meer blijft. Het was zeer recent nog zo dat mensen die permanent verblijven in een eigen recreatiewoning en dit al deden voor het jaar 2003 dit mochten blijven doen. Nu deze “gedoogregel” weer is ingetrokken en de overheid de bal weer op gemeentelijk niveau wil neerleggen is het allemaal zeer onzeker.
Dit kan in de toekomst dan ook zijn weerslag hebben op de verkoopprijzen van recreatiewoningen in Nederland. Want als het echt zo wordt dan mensen die al jaren in hun eigen recreatiewoning verblijven dit niet meer mogen en dus genoodzaakt zijn om nieuwe huisvesting te zoeken, is de kans groot dat deze groep hun tweede huis te koop zet.
Er zullen dus veel meer recreatiewoningen in de verkoop komen, dit zal uiteraard een remmende werking hebben op de hoogte van de verkoopprijzen.

conclusie:
Bovenstaande factoren in ogenschouw nemende is het niet ondenkbaar dat de verkoopprijzen van de te koop staande tweede huizen in Nederland toch een aantal procenten lager komen te liggen. Hoeveel het naar beneden zal gaan is nog moeilijk in te schatten. Dat de verkoopprijs over een breed front naar beneden gaat is wel aannemelijk.
Mijn verwachting is dan ook dat de komende jaren het een kopersmarkt blijft op de recreatieve vastgoedmarkt in Nederland.

1 reactie

Auteur artikel op 14-03-2014 om 15:57
Bovenstaand artikel is op het moment schrijven nu twee jaar oud en het leek me dan ook wel leuk om hier een kort vervolg op te schrijven. De voorspellingen die ik in bovenstaand artikel aangaf zijn redelijk conform uitgekomen en ook nu is de toekomstverwachting nog enigzins onzeker. De langere termijn van het recreatieve vastgoed in Nederland ziet er in mijn opinie niet slecht uit. De korte termijn zal nog een zijwaartse beweging laten zien al moet er bij gezegd worden dat het publiek weer wat meer interesse krijgt om een tweede huis aan te schaffen. Het gros hiervan zit wel in de oriëntatiefase, maar dat is op zich niet erg. De oriënteerders van vandaag zijn de kopers van morgen. Het aanbod van vakantiehuizen in Nederland die te koop staan is groot te noemen, daarnaast merk ik dat op de website van Recreatiewoning.nl een stijgend aantal particulieren hun tweede woning te koop aanbieden middels een advertentie. Dit zal te maken hebben met het vooruitzicht op economisch herstel en vandaar zal hun verwachting zijn dat er meer potentiële kopers zich aan het front zullen melden. Dit is trouwens niet onaannemelijk, maar reken op een consument die een aankoop van een recreatiehuis door en door overdenkt. Vandaag je vakantiehuis te koop zetten en morgen het "verkocht" bord plaatsen zal zeer sporadisch voorkomen. Prognose tweede woning markt Nederland: Voorzichtig mogen we er van uitgaan dat er weer betere tijden aan gaan breken. Maar het zal de eerste jaren nog wel voortkabbelen en heel gestaagt zal het allemaal weer wat beter gaan met de verkoop van tweede huizen in eigen land.
Reactie plaatsen