Regelgeving bij Airbnb of Bed and Breakfast

geplaatst op 28-05-2018
 Zomervakantie 
 Rondreis 
 Wintersport 
 Citytrip 
alt

Airbnb zit in de lift. Hoeveel mensen hun woning verhuren via dit platform, is echter niet duidelijk. In 2015 sprak men nog van 20.000 Nederlandse woningen. We kunnen enkel en alleen aannemen dat dat aantal sindsdien sterk is toegenomen. Ook op praktisch vlak wijzigde sindsdien heel wat. Zo verscherpten sommige steden hun beleid, terwijl anderen zich juist weer soepeler gingen opstellen om extra inkomsten te verwerven. Ongeacht of je nu via Airbnb gaat verhuren of gewoon zelf een Bed and Breakfast opstart: houdt rekening met de toepasselijke regelgeving. De boetes en de eventuele gevolgen zijn immers niet mals.

Houd rekening met de lokale wetgeving

Als je een woning wilt aanbieden, moet je rekening houden met heel wat juridische en fiscale regelgeving. In de eerste plaats kan de stad de verhuur voor korte periodes verbieden. In andere steden is het wel toegestaan maar moet je vooraf een vergunning aanvragen en de woning laten registreren. Om zo'n vergunning te verkrijgen, moet de woning aan allerlei regels voldoen. Toch is het aangeraden om ook in niet-vergunningsplichtige steden de nodige verbouwingswerken te verrichten. Niet alleen verhoogt dat het verhuurpotentieel, vaak komt het ook de veiligheid ten goede. Gaat het om een appartementsgebouw? Dan is er vaak ook een intern reglement voorzien. Dat intern reglement legt regels op die het genotsrecht van de buren moeten respecteren. Indien verhuren is toegestaan, is het verstandig om deze regels ook aan de huurders door te geven. Op die manier wordt overlast zo veel mogelijk voorkomen. Weet tot slot dat je ook rekening moet houden met de toeristenbelasting. Indien je zelf de woning aanbiedt, zul je die ook zelf moeten innen. Dit kan ook met de tussenkomst van Airbnb.

Garandeer de veiligheid van de gasten

Zelden is een woning meteen geschikt voor verhuur aan tijdelijke huurders. Zo zul je bijvoorbeeld moeten toezien op de brandveiligheid en -preventie. Denk aan het aanbrengen van rook- en koolmonoxidemelders, het plaatsen van een brandblusser en het zichtbaar uithangen van een vluchtkaart. Ook hier zul je eventueel rekening moeten houden met de toepasselijke regels, zoals bijvoorbeeld de International Building Code ze voorschrijft. Het verstevigen van trappen en leuningen kan eveneens de veiligheid ten goede komen. Ook een EHBO-set en een kaartje met de lokale alarmnummers zijn geen overbodige luxe. Bovendien moet je natuurlijk ook denken aan een kindvriendelijke inrichting, bijvoorbeeld door de netcontacten af te dichten. Wanneer het tot slot echt misloopt, beschik je maar beter over een correcte verzekering. Vaak zal de verzekeraar toeristisch verhuur immers uitdrukkelijk uitsluiten. Neem daarom vooraf de verzekeringspolis goed door en ga langs bij de verzekeraar voor meer informatie.

Geef de woning een upgrade

De verhuurprijs van de kamer of de woning is afhankelijk van de staat ervan. Vaak volstaat het om de woning een kleine opfrisbeurt te geven. Vooral een moderne uitstraling blijkt voor een meerwaarde te zorgen, alhoewel dat geen verplichting hoeft te zijn. Hier is het voornamelijk belangrijk om je doelgroep te kennen. Stel je dan ook vooraf enkele vragen, zoals: wie is mijn doelgroep, wat zijn hun vereisten, wat is mijn budget of hoeveel kan ik lenen voor de verbouwingswerken? Op die laatste vraag is trouwens geen eenduidig antwoord mogelijk. Ook dat is afhankelijk van heel wat factoren, gaande van het persoonlijk inkomen tot de waarde van de woning, de ligging en de geschatte verhuurprijs. Alhoewel de kredietinstellingen heel wat factoren in rekening brengen, blijkt het maximale leenbedrag vaak afhankelijk te zijn van de plannen die je kan voorleggen. Vergelijk het een beetje met het bestaan van een ondernemer: met een goed ondernemingsplan kan hij ook het maximaal leenbedrag verkrijgen. Datzelfde geldt voor jou.

Voorstudie klaar? Plannen klaar? Lening verkregen? Nog heel even de handen uit de mouwen steken en voor je het weet kan je blijvend genieten van jouw periodieke huurinkomsten.