Regels voor verhuur vakantiewoning Portugal

geplaatst op 14-06-2020
 Tweede woning 
alt

Portugal was in eerste instantie een bijzonder toegankelijk land voor wat het verhuren van een vakantie-accommodatie betreft. Dit toegankelijke karakter heeft er echter in de praktijk al snel voor gezorgd dat er sprake was van een wildgroei aan aanbod. Bovendien had dit als gevolg dat er slechts weinig of geen controle meer mogelijk was waardoor het niet zelden voorkwam dat reizigers in Portugal te maken kregen met oplichters die helemaal geen vakantiewoning konden en mochten verhuren. Gelukkig is daar ondertussen verandering in gekomen. Portugal heeft inmiddels verschillende maatregelen genomen die de markt aanzienlijk hebben gestabiliseerd en bovendien veel betrouwbaarder hebben gemaakt. Zou jij ook graag een vakantiewoning willen verhuren in Portugal? Hou dan rekening met de regels op deze pagina.

Voorafgaande registratie op het stadhuis

De belangrijkste regel voor mensen die een vakantiewoning in Portugal wensen te huren heeft betrekking tot het feit dat ze dit moeten laten registreren op het stadhuis. Dit is een vereiste volgens de geldende wet met betrekking tot lokale accommodatie welke is gepubliceerd in de Diário da República. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat dit een vereiste is, niet alleen voor vakantiehuizen, maar ook voor appartementen welke tijdelijk worden verhuurd aan toeristen. Deze regel geldt bovendien niet uitsluitend bij particuliere verhuur, maar ook wanneer de verhuur wordt gerealiseerd door een (gespecialiseerd) bedrijf. Indien er niet aan deze voorafgaande registratie wordt voldaan kan je dat op een boete komen te staan van zomaar even (maximaal) 3.740,98 euro.

Hoe verloopt de registratie van jouw vakantiewoning precies?

Het eerste wat je moet doen vooraleer je jouw vakantiewoning in Portugal op de verhuurmarkt kan aanbieden is het doen van een online melding. Wanneer je dit hebt gedaan zal je nog een tweede melding moeten doen bij de gemeente. Deze melding gebeurt door gebruik te maken van het Balcão Único Eletrónico. Op het ogenblik dat je aanvraag is ingediend zal je een uniek nummer krijgen toegestuurd welke ook automatisch wordt aangeleverd aan het bureau Turismo de Portugal. Let wel, elke vakantiewoning dient over een eigen nummer te beschikken. Met andere woorden, ben je eigenaar van meerdere vakantiewoningen in Portugal? In dat geval zal je voor elke accommodatie een unieke nummer moeten aanvragen.

Vanaf welk moment is de registratie vereist?

Heb je nog maar net een woning aangekocht in Portugal die je gaat verhuren als vakantiehuis? In dat geval is een registratie nog niet meteen vereist. Wil je dus met andere woorden eerst nog een aantal aanpassingen doen aan de vakantiewoning, dan is dat perfect mogelijk. Echter dien je er wel rekening mee te houden dat de registratie moet gebeuren vooraleer er wordt geadverteerd met het vakantiehuis. Dit geldt overigens niet alleen voor regionale of landelijke advertenties in Portugal zelf. Ook wanneer er op het internet een advertentie wordt opgemerkt voor jouw vakantiehuis in Portugal en deze nog niet is geregistreerd kan je geconfronteerd worden met een aanzienlijke boete. Waarom is de registratie van jouw vakantiehuis in Portugal nu exact verplicht vooraleer je deze daadwerkelijk kan aanbieden op de markt? Zeer eenvoudig. Alleen wanneer ze (gratis) is geregistreerd kan er namelijk elke zes maanden een automatische uitwisseling gebeuren tussen de Portugese Belastingdienst en de gemeente waarin de vakantiewoning is gevestigd. Mocht je jouw vakantiewoning in Portugal dus met andere woorden niet registreren zou dit aanzien kunnen worden als het ontduiken van belastingen met alle gevolgen van dien.

Geldende beperkingen voor vakantiehuizen en appartementen

Op het ogenblik dat je registratie goed is ontvangen en alles in orde blijkt te zijn zal je van de gemeente via e-mail een document ontvangen getiteld 'enige geldige titel van openstelling voor het publiek'. Je moet er rekening mee houden dat het in de praktijk perfect mogelijk is (en ook vaak voorkomt) dat niet alleen de gemeenten, maar ook het Turismo de Portugal een bezoek kunnen brengen aan de vakantiehuizen die worden verhuurd op het ogenblik dat deze de kenmerken blijken te dragen van echte resorts. Let op, de normale regelgeving geldt uitsluitend voor gebouwen waar maximum 9 appartementen in gevestigd zijn. Is er sprake van meer appartementen? Dan worden de regels van de toeristische appartementen van kracht. Een tweede beperking waar je eveneens rekening mee dient te houden wanneer je een (grote) vakantiewoning verhuur heeft betrekking tot het aantal kamers waarover ze beschikt waar mensen in kunnen slapen. De maximumcapaciteit is volgens de 'Alojamento Local' namelijk vastgesteld op negen kamers en in totaal dertig bedden. Dat is natuurlijk behoorlijk wat waardoor nagenoeg geen enkele vakantiewoning zich over deze beperking zorgen hoeft te maken. Ben je van plan om een bescheiden hotel op te zetten en dus wel degelijk losse kamers te verhuren aan mensen die bij je willen overnachten? In dat geval moet er uiteraard wel rekening worden gehouden met deze opgelegde beperking(en).