De aankoop van een tweede woning in België

Geplaatst op 28-11-2019 in Juridisch & fiscaal

Overweeg je een recreatiewoning in België te kopen?

De aankoop van een (tweede) huis is in België weer net wat anders geregeld dan bij ons in Nederland. In grote lijnen werkt het op dezelfde manier, maar hier en daar zitten er toch kleine verschillen tussen hoe het gaat in beide landen. Als het gaat om de rol van de notaris en de makelaar, dan zijn er vrijwel geen verschillen met hoe het werkt in Nederland, wel zijn er een aantal (kleine) aandachtspunten hierbij. De daadwerkelijke aankoop van een tweede woning in België verschilt ook op een aantal kleine punten, maar lijkt over het algemeen op de aankoop van een huis in Nederland.

De makelaar in België

Bent u van plan om een huis te zoeken en vervolgens te kopen in België, dan kunt kiezen voor een Nederlandse of een Belgische makelaar. In België moet men erop letten dat een makelaar geregistreerd is. Vraag dan ook altijd naar het zogenaamde erkenningsnummer, wat de makelaar van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, ofwel het BIV, heeft ontvangen. Eventueel kunt u de website van het BIV bezoeken, dat is www.biv.be. Heeft een makelaar geen BIV-nummer, dan mag deze zijn beroep niet uitoefenen. Daarnaast is het nog van belang om, wanneer men contact heeft met de verkopende partij, te vragen naar het zogenaamde ‘mandat’. Dit mandat is het bewijs dat de makelaar door de bezitter van de woning is aangewezen om bij de verkoop van de woning te bemiddelen of de woning te verkopen.

De notaris in België

Wanneer u erom vraagt, kan de notaris in België u als koper bijstaan bij de controle van eventuele bijzonderheden van het huis. Op verzoek kan er door de notaris gecontroleerd worden of er beslagen op het huis liggen en of er bewoners zijn die de woning (of een deel van de woning) huren. Ook de exacte oppervlakte volgens het kadaster kan door de notaris gecheckt worden. Is de woning van uw keuze een nieuwbouwwoning die u koopt vanaf de tekening, dan is de notaris verplicht tot controleren. Men kent in België de Wet Breyne. Deze wet houdt in dat de notaris verplicht is om te controleren of alle verplichte vermeldingen zijn opgenomen over bijvoorbeeld het oppervlak van de woning en de prijs. Indien nodig stelt de notaris tevens een hypotheekakte op. Als koper zijnde kunt u uw eigen notaris inschakelen, maar u kunt er ook voor kiezen om met de verkoper samen een gemeenschappelijke notaris te zoeken en deze in te schakelen.

Het aankoopproces bij een (tweede) woning in België

In België bestaat het aankoopproces van een (tweede) huis grofweg uit drie fases. Deze fases lijken op hoe het er in Nederland aan toe gaat. Ten eerste is er de optie, een mondelinge afspraak tussen koper en verkoper. Deze afspraak houdt in dat de woning gekocht kan worden door de koper voor een overeengekomen prijs en binnen een overeengekomen tijdsbestek. Deze mondelinge overeenkomst is niet bindend; het staat de koper vrij of nog te weigeren. Ten tweede is er de ‘compromis de vente’, deze is vergelijkbaar met het voorlopige koopcontract in Nederland. Dit contract kan worden opgesteld als koper en verkoper het eens zijn (over onder andere de verkoopprijs) en het bevestigt de definitieve koop van de woning. De compromis de vente moet alle gemaakte afspraken bevatten, want deze wordt later gebruikt om de officiële, notariële akte op te stellen. Mocht de verkoop na ondertekening van de compromis de vente alsnog niet doorgaan, omdat contractanten de verkoop willen annuleren, moeten er wel registratierechten betaald worden aan de Belgische overheid. Binnen vier maanden na ondertekening van de compromis de vente zal de notariële akte ondertekend moeten worden door zowel koper als verkoper. Behalve wanneer de ontbindende of opschortende voorwaarden die opgenomen zijn in de akte gelden en van toepassing zijn.

Taxatie van de tweede woning in België

Alvorens men een tweede woning in België gaat kopen, is het raadzaam om het onroerend goed te laten taxeren. In de meeste gevallen zal de hypotheekverstrekker dit ook van u verlangen, overleg met uw geldverstrekker over welke eisen er gesteld worden aan het taxatierapport. In België wordt het onroerend goed getaxeerd door een zogenaamde expert, meestal een landmeter. Landmeters vragen zeer verschillende bedragen voor een taxatie. Het is dan ook verstandig om offertes op te vragen bij meerdere experts.

Aankoopproces van een tweede woning in Italië

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

De rol van notaris en makelaar in Frankrijk

Geplaatst op 28-11-2019 in Juridisch & fiscaal

0 reacties

Reactie plaatsen