2de huis kopen van makelaar in Turkije

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Zoektocht naar tweede woning in Turkije. Sla de makelaar niet over!

Bij een woningaankoop zult u niet gauw denken aan uw rechten als consument, maar de meeste koopovereenkomsten met aannemers, projectontwikkelaars en makelaars vallen onder de Turkse Consumentenrecht en geniet u als koper de bescherming van deze wetgeving. Een koopovereenkomst tussen twee personen (burger/burger) valt niet onder het consumentenrecht.

De koper heeft na aankoop van de woning het recht om binnen 30 dagen vanaf het moment dat de woning aan de koper is geleverd, de zichtbare en de verborgen gebreken van de woning aan de verkoper schriftelijk mede te delen en hem hiervoor in gebreke te stellen. De ingebrekestelling dient notarieel te geschieden! De koper kan bij de ingebrekestelling kiezen voor: opzegging van de overeenkomst en het aankoopsom terugvragen, het gebrek laten herstellen, de woning door een ander woning laten vervangen dan wel in verhouding tot het gebrek verlaging van de aankoopsom vragen of wanneer er schade is geleden aanspraak maken op schadevergoeding. De verkoper dient hierbij te berusten in de keuze van de kopende consument.

Er is sprake van een gebrek indien de woning niet voldoet aan de eigenschappen of hoedanigheden die door de verkoper is medegedeeld, aangeduid, door middel van een brochure is aangegeven of geadverteerd, dan wel wanneer de woning een juridische, economische of technische gebrek vertoont.

Een koper mag alleen gebruik maken van de bovengenoemde rechten indien:

• Het goed een woning of vakantiehuis betreft;

• De koper in de hoedanigheid van leek/consument koopt;

• De verkoper het goed verkocht heeft in de hoedanigheid van zijn bedrijfsuitvoering met het oogmerk op handel;

• De verjaringstermijn van 5 jaar met ingang van datum van levering van de woning nog niet is verlopen.

• Er sprake is van een notariële koopovereenkomst.

De aanwezigheid van een notariële overeenkomst is niet vereist indien tussen de aannemer en de grondeigenaar een notariële bouwovereenkomst bestaat of als de verkoper zelf eigenaar is van de woning. Indien de verkopende partij geen gehoor geeft aan het verzoek (ingebrekestelling) van de koper, dan heeft de koper de mogelijkheid om zijn zaak aan een Consumentenrechtbank voor te leggen. Voordeel van de consumentenrechtbanken is dat u bijna geen leges of hoge borgsommen hoeft te betalen voor het openen van een rechtszaak en een snellere rechtspleging plaatsvindt.

Vakantiewoningen 2.0

Geplaatst op 28-11-2019 in Vakantiehuis

De rol van de notaris in Turkije

Geplaatst op 28-11-2019 in Juridisch & fiscaal

0 reacties

Reactie plaatsen