De rol van de notaris in Turkije

Geplaatst op 28-11-2019 in Juridisch & fiscaal

“Verliefdheid kan de duurste ziekte zijn die de mens kan overkomen” Verlekkerd op de buitenkans en ingepakt door het mooie klimaat- plus de vriendelijke mensen, kan men zich onnodig in een hachelijk avontuur storten. Turkije lijkt dichtbij, maar wetten, voorschriften en gebruiken zijn anders. Met enkele bezoeken aan Turkije laten al deze zaken zich niet doorgronden. Het kan zelfs zover gaan dat men zich opgelicht voelt. Vaak blijkt echter dat degene die een dergelijke ervaring heeft opgedaan zich heeft laten leiden door de “dooddoener”. “Zo is dit nu eenmaal in Turkije”.

Is het dan nog wel de moeite om te investeren in een land dat qua afstand niet zo ver weg ligt?
Ja- zeker wel mits gesteund door de nodige achtergrondkennis. Turkije is de 5e economie van de wereld en een van de snelst groeiende. In dat licht en wetende dat investeringen binnen de Europese Unie momenteel een minimaal rendement opleveren maakt het opportuun om de mogelijkheden in Turkije te benutten.

Of het nu het (zakelijke) klimaat is een investering, een nieuwe vestiging of een persoonlijke verbintenis, het vergt altijd een gedegen lokale kennis om alle valkuilen te vermijden.

Notariële controle op de overdracht van onroerend goed
Anders dan in Nederland wordt de eigendomsoverdracht in Turkije niet door de notaris gecontroleerd. Voor het verkrijgen van onroerend goed is in Nederland een notariële akte vereist, namelijk de leveringsakte. Het ondertekenen van een koopovereenkomst betekent derhalve niet dat het onroerend goed uw eigendom is geworden. In Nederland is de notaris volledig betrokken bij de overdracht van een onroerend goed. Hij is de enige die alle zaken rond de overdracht mag regelen. De notaris verricht allerlei onderzoeken, bijvoorbeeld naar de achtergrond van het onroerend goed, de betrokken partijen en bijzonderheden in de gemeente. De notaris is onafhankelijk en onpartijdig en houdt toezicht op de belangen van beide partijen. Vanwege zijn onpartijdigheid, kan hij beide partijen informeren en wijzen op specifieke aan de voorgenomen rechtshandeling verbonden risico’s. Daarbij is hij ambtshalve gehouden te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van juridische onkunde en feitelijk overwicht van één der partijen. Dit laatste is cruciaal vanuit de opstelling om de koper te beschermen omdat het kopen van een onroerend goed een juridisch ingewikkelde aangelegenheid is. Tevens bewaakt hij ook de financiële kant van de overdracht.

Nu de eigendomsoverdracht in Turkije niet tot in alle details door een onafhankelijke derde, in casu de notaris, wordt gecontroleerd, zult u er zelf voor moeten waken dat de betaling en de overdracht goed verlopen. Bedenk echter dat het niet uw dagelijks werk is. Door het tijdig inroepen van deskundige hulp kunnen veel kosten vermeden worden. Deskundige informatie over woningen en beleggingen geven de beste garantie en zijn een must voor solide investeringen in het buitenland en dus ook voor overeenkomsten die onder de Turkse wet vallen.

Turkije, better safe than sorry
Investeren in vastgoed in Turkije heeft vele pluspunten. Bekendheid met de gebruiken, ge-woonten en wetten geeft extra voordeel, onbekendheid kan zorgen voor ellende. Dus “Better safe than sorry”

Dit artikel is afkomstig van:
Advocatenkantoor Sepers
Notaris L.P. van den Blinklaan 20
3232 EK Brielle

2de huis kopen van makelaar in Turkije

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Heeft de 2de huizen markt de bodem bereikt ?

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

0 reacties

Reactie plaatsen