2e huizen markt op de Nederlandse Antillen

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Een tweede woning op Curaçao, Bonaire op Aruba

De regering Schotte krijgt een magere voldoende van de bevolking van Curaçao. Dat blijkt uit een enquete van de Wereldomroep een jaar na de verkiezingen voor het nieuwe land. Uit de enquete blijkt verder dat de bevolking verdeeld is over de vraag of het beter of slechter gaat sinds het eiland op 10 oktober 2010 een zelfstandige status kreeg. Eénderde van de ondervraagden vindt dat het slechter gaat, een andere derde ziet geen verschil en één op de vijf Curaçaoënaars ziet een verbetering.

Curaçao heeft een geschiedenis achter de rug van 200 jaar slavernij gevolgd door bijna 100 jaar kolonisatie. Nu bevindt het land zich in een nieuwe status, die van 'status aparte' binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Voor Mondi de vraag welke gevolgen deze ontwikkeling heeft op de onroerendgoedmarkt in Curaçao, welke vraag wij stelden aan de heer Geert Bijlstra, directeur Landmark Real Estate;

"Mede vanwege de positieve publiciteit rond Curaçao in printmedia en op televisie, de relatief hoge koopkracht van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar, de aantrekkelijke fiscale wetgeving, toename van het aantal vliegtuigstoelen op het traject Schiphol-Curaçao en de mogelijkheid om via lokale geldverstrekkende instellingen een hypotheek voor de aankoop voor een tweede woning te krijgen, is de vraag naar tweede woningen op Curaçao sinds 2005 sterk toegenomen. Deze toename van de vraag naar onroerend goed vanuit Europa is op Curaçao goed zichtbaar in de bouwstijl. De afgelopen jaren zijn een groot aantal projecten ontwikkeld, waarvan de meeste aan de vraag van de kopers vanuit Europa voldoen en staan er nog diverse projecten op stapel. Dit betreft met name de ontwikkeling van appartementen, voorzien van diverse gemeenschappelijke faciliteiten zoals een zwembad. Voor Europese Nederlanders bestaan er (nog) geen beperkingen een eerste of tweede woning in eigendom te hebben op Curaçao.

De vraag anno 2011 naar vakantiehuizen voor eigen gebruike vanuit Europa lijkt iets af te nemen, maar een toename van de vraag vanuit Zuid- Amerika staat daar tegenover. Van oudsher is bekend dat de vraag vanuit Venezuela voor tweede woningen op Curaçao en Aruba groot is. Nu er ook directe vliegverbindingen bestaan tussen Brazilië en Curaçao en vanwege de enorme omvang van de Braziliaanse markt en goede economische positie van Brazilie (globaal gezien) is het de verwachting dat de vraag vanuit Brazilië gaat toenemen. Daarbij lijkt de vraag vanuit de Verenigde Staten van Amerika en Colombia ook weer toe te nemen. 

De vooruitzichten voor wat betreft de ontwikkeling van Curaçao zien er ons inziens nog steeds positief uit, mede vanwege het feit dat de Curaçaose onroerendgoedmarkt, in tegenstelling tot de onroerendgoedmarkt van de omliggende eilanden, niet slechts afhankelijk is van één doelgroep. Vanwege de omvang van het eiland en het feit dat Curaçao ongeveer 150.000 inwoners telt, is er daarnaast ook sprake van een grote lokale markt. Bijkomstig voordeel is dat de hypotheekrente momenteel ongeveer zes procent bedraagt, waar in het verleden vaak sprake was van tien procent". 

Bonaire
Bonaire verkreeg na de bestuurlijke hervormingen en de opdoeking van de Nederlandse Antillen de naam van 'bijzondere gemeente van Nederland'. Op de vraag welke effecten dit heeft op de ontwikkeling van de onroerendgoedmarkt op Bonaire antwoordde de heer Bijlstra: "Uit berichten die wij ontvangen van collega-kantoren op Bonaire, hebben wij kunnen concluderen dat de verwachtingen die vastgoedbranche op voorhand had met betrekking tot de toename van de vraag vanuit Nederland helaas niet geheel is uitgekomen. Daarbij is het sentiment bij de inwoners van Bonaire ook niet positief aangezien bij de invoering van Amerikaanse dollar, het leven minimaal met 10 procent duurder is geworden,  terwijl de salarissen (nog) op het oude niveau liggen. Een veel gehoorde ergernis bij zowel vaste inwoners van Bonaire als tweedewoningbezitters is dat de regelgeving op Bonaire zeer Nederlands is en dat je letterlijk voor alles toestemming van de overheid moet vragen of een vergunning moet aanvragen".


Het Mondi lidmaatschap is bijzonder aan te bevelen voor (toekomstige) eigenaren van een woning of beleggingsobject in het buitenland. Of u zich nu in de oriëntatiefase bevindt, al een woning hebt aangekocht of deze weer wilt gaan verkopen, u zult ongetwijfeld veel vragen hebben en willen weten welke juridische, fiscale, financiële en praktische consequenties uw beslissing heeft.

Nieuwbouw 2e huis in Spanje biedt voordeel

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Internationaal verhuizen? Tips en adviezen.

Geplaatst op 28-11-2019 in Emigreren

0 reacties

Reactie plaatsen