Varianten op het thema "tweede woning"

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

In Zwitserland worden in toenemende mate hotels gebouwd met appartementen die deels wel en deels niet door de eigenaren mogen worden gebruikt.

De achtergrond van dit verschijnsel:

Op 11 maart 2012 werd door het aannemen van het Zweitwohnungsinitiative in de Zwitserse grondwet vastgelegd dat in gemeenten waar meer dan 20% van het totaal aantal woningen behoort tot de categorie tweede woningen, geen vergunningen voor een tweede woning meer mogen worden verleend. In overgangsrecht voorzag dit initiatief niet. Daarvoor heeft de Bund kort geleden gezorgd door middel van de Verordnung zur Zweitwohnungsinitiative. Daarin is een definitie van het begrip "tweede woning" opgenomen.

Een woning is geen "tweede woning" in de zin van de Verordnung indien gegarandeerd is dat deze woning bedrijfsmatig aan derden ter beschikking wordt gesteld, zoals het geval is wanneer de woning als hotelkamer of suite door het hotel aan gasten wordt aangeboden. Voor een dergelijke woning kan dus ook na 11 maart 2012 en ook na de datum van inwerkingtreding van de Verordnung op 1 januari 2013 een bouwvergunning worden verleend in gemeenten met een bestand van meer dan 20% tweede woningen.

Dit type tweede woning kan grofweg in twee categorieën worden onderscheiden. Tot de ene categorie behoren de woningen die alleen door de gasten van het hotel, maar niet door de eigenaar mogen worden gebruikt. Een dergelijke woning is alleen geschikt als belegging. Van belang is dat het rendement direct afhankelijk is van de ontwikkeling van het toerisme en de wijze van bedrijfsvoering door het desbetreffende hotel. Een voordeel is dat voor een dergelijke woning geen vergunning in de zin van de Lex Koller is vereist. Het betreft namelijk een zogeheten "Betriebsstätte".

Een ander type tweede woning is de woning die de eigenaar maximaal 120 dagen, maar soms minder, per jaar zelf mag gebruiken en voor het overige aan het hotel voor verhuur ter beschikking moet stellen. Hier gelden voor de eigenaar dus ook beperkingen, maar het onroerend goed levert ook een zeker rendement op. Voor een dergelijke woning is wel een vergunning in de zin van de Lex Koller vereist.

Dit tweede type woning bestaat al langer en daarmee is dus al ervaring opgedaan. Het concept kan onder omstandigheden aantrekkelijk zijn. In mijn adviespraktijk heb ik echter de ervaring opgedaan dat bepaalde aspecten door de toekomstige eigenaar ofwel worden onderschat ofwel niet worden onderkend. Een reële inschatting van de goede en kwade kansen voorkomt teleurstelling.

Bron: www.zwitserland.eu

De wintersportvakantie komt er al weer aan

Geplaatst op 28-11-2019 in Vakantiehuis

Vakantiehuizen met karakter

Geplaatst op 28-11-2019 in Vakantie recensie

0 reacties

Reactie plaatsen