Tweede huis in Nederland als hoofdverblijf

geplaatst op 07-10-2016
 Tweede woning 
alt

Iets wat we de laatste jaren steeds vaker zien, is dat een tweede huis in Nederland als hoofdverblijf bewoond wordt. Het eerste huis wordt dan nog maar af en toe, of minder dan het tweede huis, bewoond. Als u uw tweede woning ook als hoofdverblijf wilt gaan gebruiken, dient u er wel rekening mee te houden dat het een en ander anders geregeld moet worden, dan wanneer u uw eerste huis als hoofdverblijf houdt.

Wanneer geldt uw (tweede) woning als het hoofdverblijf?

Er wordt bij het onderscheiden van de woning die als hoofdverblijf wordt aangemerkt en de andere, extra woning niet alleen gekeken naar hoeveel tijd u op jaarbasis in uw beide huizen spendeert. Er zijn namelijk nog andere factoren die hierbij meespelen. Voor de Belastingdienst is het van belang wat de feitelijke situatie is en niet in welke gemeente u als woonachtig staat ingeschreven. Zaken als waar u werkt (in de buurt van welke woning), waar u bijvoorbeeld lid bent van een muziek- of sportvereniging of waar u kennissen en vrienden ontvangt spelen een rol bij het analyseren van de feitelijke situatie en zijn dus voor de Belastingdienst, ook wel de fiscus genoemd, bepalend. Het gaat dus om in welk huis de kern van het sociale leven zich afspeelt. Het zou zo kunnen zijn dat u de inspecteur van de Belastingdienst ervan moet overtuigen dat u uw tweede woning ook echt als hoofdverblijf gebruikt. Wat verder nog wel een aandachtspunt is bij het bewonen van een tweede huis als hoofdverblijf is, is dat het niet in iedere gemeente toegestaan is om een tweede huis, een recreatiewoning dus, te bewonen op permanente basis. Hier moet dus wel rekening mee gehouden worden. Bent u van plan om uw tweede woning op permanente basis te gaan bewonen, dan kunt u het beste van te voren even bij de desbetreffende gemeente navragen wat de regelgeving op het gebied van recreatiewoningen is.

Aftrek van de hypotheekrente bij uw recreatiewoning

Alleen wanneer uw recreatiewoning als hoofdverblijf is aangemerkt, is het mogelijk om hierbij de hypotheekrente af te trekken. Uiteraard moet u dan wel een hypotheek voor uw recreatiewoning hebben afgesloten en dit is voor een tweede huis vaak lastiger dan voor een eerste woning. Niet iedere bank wil namelijk een hypotheek voor een tweede huis financieren. Normaal gesproken, wanneer een tweede huis dus niet als het hoofdverblijf is aangemerkt, valt een recreatiewoning op fiscaal gebied onder uw bezittingen in box 3. Een tweede woning die wel als hoofdverblijf is aangemerkt wordt voor de inkomstenbelasting belast in box 1, dit is de box van het belastbaar inkomen uit werk en woning. Wanneer er hypotheekrente wordt afgetrokken van tweede huizen, ofwel recreatiewoningen, wordt dit altijd aan de desbetreffende gemeente doorgegeven. Dit heeft de staatssecretaris van Financiën laten weten middels een ambtelijk schrijven.