Mag ik een recreatiewoning permanent bewonen?

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Gemeentelijk beleid bewonen tweede huis onoverzichtelijk

In een recreatief object mag niet permanent worden gewoond. Dat is bepaald in het bestemmingsplan. Wordt dit toch gedaan, dan is er sprake van onrechtmatige bewoning van een tweede woning. De overheid is van plan om permanente bewoning wel toe te staan voor bewoners die al voor 1 november 2003 in de woning trokken en over wie de gemeente voor 1 januari 2010 geen handhavingsbesluit heeft genomen.


Permanent wonen in een recreatiewoning
Permanente bewoning van een vakantiehuis ongewenst, omdat het buitengebied voor iedereen toegankelijk moet zijn om te recreëren. Het permanente verblijven in vakantiewoningen vermindert de beschikbaarheid van recreatiewoningen voor de recreatie en heeft tot gevolg dat de vraag naar vakantiehuizen zal gaan toenemen. Dit heeft meer activiteit van het buitengebied tot gevolg. Het permanent bewonen van een vakantiehuis is dan ook in strijd met het bestemmingsplan. Ook de bouwtechnische eisen voor tweede huizen zijn anders (lichter) dan die voor reguliere woningen.

Sterfhuisconstructie voor bewoners van een recreatiewoning
Permanente bewoning van recreatiewoningen is verboden. Voor de meeste bewoners die al voor 1 november 2003 in een recreatiewoning woonden, is een oplossing gevonden en zijn maatregelen genomen. Er moet ook voor de resterende bewoners van die groep snel duidelijkheid komen. Daarom komt er een Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen die gemeenten (onder voorwaarden) verplicht om een vergunning te verlenen aan die langdurig gedoogde onrechtmatige bewoners van recreatiewoningen.

Bestemmingsplan woonobject
Het gemeentelijke bestemmingsplan geeft aan of gebouwen een woon- of recreatiebestemming hebben. U kunt dit navragen bij de gemeente.

Zelf een recreatiewoning aankopen
Als u een vakantiewoning aankoopt, mag u het als zijnde uw vakantieoptrek gebruiken en/of eventueel laten verhuren. U mag er niet permanent in wonen. Dat laatste is ook bepaald in het bestemmingsplan van de gemeente waarin uw recreatiehuis staat.

Voorwaarden nieuwbouw vakantiewoningen
Nieuw te realiseren recreatiewoningen mogen alleen worden gebouwd op locaties waar ook reguliere huizen mogen worden gerealiseerd. Uitzondering op deze regel vormen vakantieparken waar het recreatieve vastgoed bedrijfsmatig worden verhuurd, waardoor zeker is dat deze alleen voor recreatie doeleinden worden gebruikt. Voor deze recreatieparken kan ook op andere locaties nieuwbouw worden toegestaan, voor zover dit past binnen het nationaal en provinciaal ruimtelijk beleid.

Energielabel voor recreatiewoningen
Sinds 1 januari 2008 moet de eigenaar van een recreatiewoning of vakantiewoning een energielabel overhandigen aan de huurder. Deze verplichting geldt niet voor vrijstaande recreatiewoningen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2 en ook niet voor onverwarmde recreatiewoningen.

Aangifte tegen 2e woningeigenaren Oostenrijk

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Belastingverdrag: Zwitserland en Nederland

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

2 reacties

J . Neijmeijer
J . Neijmeijer
op 20-09-2020 om 22:22
op 20-09-2020 om 22:22
Als eigenaar van de grond en het chalet zou het fijn zijn dat gemeentes toestemming zouden geven om permanent op een vakantire park te mogen wonen. Alle belastingen worden toch al betaald aan de gemeete en elders komt zo een woning beschikbaar .
Als eigenaar van de grond en het chalet zou het fijn zijn dat gemeentes toestemming zouden geven om permanent op een vakantire park te mogen wonen. Alle belastingen worden toch al betaald aan de gemeete en elders komt zo een woning beschikbaar .
Alie
Alie
op 29-03-2020 om 12:27
op 29-03-2020 om 12:27
waarom wordt ons per maandag 30 maart verboden om naar ons vakantiehuis te gaan. Ik snap dat Corona verspreid wordt in gebieden met meerdere mensen maar wij zijn 2 65+ die ook graag een beetje rustig door die corona hier willen en dat is op zo'n park veel beter. bovendien weten we nu niet hoe we onze tuin moeten onderhouden
waarom wordt ons per maandag 30 maart verboden om naar ons vakantiehuis te gaan. Ik snap dat Corona verspreid wordt in gebieden met meerdere mensen maar wij zijn 2 65+ die ook graag een beetje rustig door die corona hier willen en dat is op zo'n park veel beter. bovendien weten we nu niet hoe we onze tuin moeten onderhouden
Reactie plaatsen