Een belangrijke vraag voor emigrant in Spanje

Geplaatst op 28-11-2019 in Emigreren

Als je overweegt naar Spanje te emigreren komen er allerlei zaken bij kijken waar vooraf rekening mee te houden!

En die vraag luidt: ¨Weet jij wat er met jouw vermogen gebeurt na je overlijden? ¨. Wellicht niet het leukste onderwerp om bij stil te staan maar voor Nederlanders met een tweede woning in Spanje een belangrijke vraag,  zij kunnen immers te maken krijgen met de Spaanse erfrechtregels bij toekomstige vermogensoverdracht. Wanneer je geen testament hebt opgesteld, kunnen deze Spaanse regels voor onaangename verrassingen zorgen.

Wanneer krijg je te maken met de Spaanse rechtsregels?
Woon je als Nederlander minder dan 5 jaar in Spanje op het moment van je overlijden dan zijn de Nederlandse rechtsregels van toepassing op de verdeling van het vermogen. Woon je echter langer dan 5 jaar in Spanje dan gelden de Spaanse rechtsregels.

De Spaanse rechtsregels in een notendop
Volgens de regels in Spanje gaat de gehele erfenis naar de kinderen. Zijn er geen kinderen dan gaat de erfenis naar de ouders of grootouders van de overledene. De partner van de overledene wordt in Spanje dus niet beschouwd als wettelijk erfgenaam, hij/zij heeft slechts recht op het (vrucht)gebruik van een deel van de erfenis, te weten: één derde als er kinderen zijn, de helft als er alleen ouders zijn of twee derde als er noch kinderen noch ouders zijn. Deze (vrucht)gebruikregel geldt overigens in veel Comunidades Autónomas (autonome regio´s) alleen voor gehuwde partners.

Het grote verschil met de Nederlandse rechtsregels
Waar in Spanje de kinderen óf ouders (indien er geen kinderen zijn) vooropgesteld worden, geldt in Nederland dat men de langstlevende partner optimale financiële bescherming biedt. In de situatie dat er geen testament opgesteld is, gaat de gehele erfenis naar hem/haar. De kinderen krijgen slechts een vordering in geld, ter grootte van hun erfdeel, wat pas opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende partner of bij zijn/haar faillissement. De partner kan dus in alle vrijheid over het vermogen beschikken en hij/zij kan het zelfs volledig uitgeven.

De Spaanse rechtsregels omzeilen
Je kunt als Nederlander in Spanje de Spaanse rechtsregels omzeilen door tijdens je leven een testament op te laten stellen waarin je kiest voor een afwikkeling volgens het Nederlands erfrecht. De essentie: je partner wordt beschermd tegen aanspraken van kinderen of schoonouders en kan financieel ongestoord verder leven.

Vision in Finance, een adviesbureau gespecialiseerd in Estate Planning

Beleggen in recreatief vastgoed

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Vakantiehuis in Costa Rica, een goed idee?

Geplaatst op 28-11-2019 in Vakantiehuis

0 reacties

Reactie plaatsen