Emigratie naar Zwitserland

Geplaatst op 28-11-2019 in Emigreren

Het emigratieproces is geen sinecure als je de overstap naar Zwitserland wilt maken

Heel algemeen gesteld gaat het bij emigratie naar Zwitserland om hetzij mensen die werk in Zwitserland hebben gekregen en al dan niet met hun gezin verhuizen, hetzij om mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt dan wel niet meer werken en in beginsel vrij zijn om te wonen waar zij willen.

Op dit moment – eind 2012 – leefden ruim 1,78 miljoen buitenlanders in Zwitserland, waarvan ruim 1,16 miljoen mensen uit de EU. Het grootste gedeelte daarvan verricht arbeid, al dan niet als zelfstandige. Een klein deel, bijna 4%, behoort tot de groep Rentner en Rentnerinnen. Dit aandeel is stijgende. Voldoende reden om een paar aspecten nader te bezien, waarmee vrijwel ieder te maken krijgt die een emigratie overweegt en nu onroerend goed in Nederland bezit.

Onroerend goed in Nederland
Het Doppelbesteuersabkommen tussen Nederland en Zwitserland hanteert het begrip "inwoner zijn" van een land. Daarmee is een materieel begrip beoogd, dat meer omvat dan enkel een formele uitschrijving uit Nederland en een inschrijving als woonachtige in Zwitserland. Het kan onder omstandigheden meebrengen dat de eigen woning in Nederland het beste kan worden verkocht. Daarbij speelt vaak ook een rol dat de aftrek hypotheekrente na emigratie na enige tijd vervalt en – voor zover deze nog niet is vervallen – er geen inkomen meer in Nederland wordt belast, zodat al om die reden aftrek niet mogelijk is.

Voor een koper is van belang dat de overdrachtsbelasting in Nederland op grond van een tijdelijke maatregel is verlaagd tot 2% van de koopsom. Voor de verkoper is echter met name de prijsontwikkeling op de Nederlandse onroerendgoedmarkt interessant. Het is bekend dat deze ontwikkeling momenteel niet uitnodigt tot verkoop.

Overdracht aan de kinderen
De combinatie lage overdrachtsbelasting en de bestaande kopersmarkt maakt het bijzonder interessant voor verkoop van het eigen huis in Nederland aan (één van) uw kinderen. U kunt daarbij denken aan verschillende modaliteiten, afhankelijk van de mate waarin tevens een fiscaal aantrekkelijke regeling wordt beoogd. De concrete omstandigheden zijn daarbij bepalend. Maatwerk is dus vereist.

Erfrechtelijke consequenties
Indien aan de verkoop van onroerend goed in Nederland aan één van uw kinderen een taxatierapport ten grondslag ligt, zal er niet snel sprake zijn van een materiële schenking in fiscale zin. Niettemin is het goed om u te realiseren dat een verkoop nu en vermoedelijk in de komende tijd op termijn kan leiden tot een vermogensvoordeel voor de eigenaar. Ook aan een dergelijk voordeel zijn geen erfrechtelijke consequenties verbonden in die zin dat het desbetreffende kind te zijner tijd geen verplichting tot inbreng heeft. Niettemin verdient het de voorkeur om de wens tot verkoop van de eigen woning binnen de familie open te bespreken, ruim voordat de plannen tot emigratie daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit vraagt dus een tijdige planning en een zorgvuldige voorbereiding. Maar het loont.

Online verhuren? denk aan het fotomateriaal!

Geplaatst op 28-11-2019 in Vakantiehuis

vakantiehuismarketing 2de huis Frankrijk

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

0 reacties

Reactie plaatsen