Ondernemen in Zwitserland

Geplaatst op 28-11-2019 in Emigreren

Wonen in Zwitserland en er een zaak opzetten

Ondernemen in Zwitserland en in de toekomst daar ook gaan wonen: is dat mogelijk? Ja, dat is mogelijk, ook indien u nu nog in Nederland woont en voorlopig daar blijft wonen.

Deze strategie kan zelfs veel voordelen bieden. Het geeft de ondernemer de gelegenheid in de praktijk te zien of zijn onderneming voldoende levensvatbaar is om in de toekomst werk en wonen volledig naar Zwitserland te verleggen. Anderen kiezen voor een gefaseerde overstap wegens persoonlijke omstandigheden, zoals de leeftijd van de kinderen of een nog te verkopen onroerend goed in Nederland. Zo kunt u uw plannen zonder al te grote financiële risico's vorm geven.

Het begrip rechtspersoon

Het Zwitserse recht kent behalve enkele andere rechtspersonen die voor een onderneming van minder groot belang zijn, de GmbH en de AG. Beide lenen zich in gelijke zin voor het verrichten van ondernemersactiviteiten. Het verschil tussen beide ligt met name in de hoogte van het minimaal te storten kapitaal (CHF 20.000 voor de GmbH en CHF 50'000 voor de AG) en in het feit dat de AG verplicht een Raad van Commissarissen kent. In het algemeen is de GmbH de perfecte vorm voor de onderneming met minder dan 10 werknemers: slanke ondernemingsvorm, dus een minimum aan overhead.

Rechtspersoon en de fiscus

Het kanton waar de rechtspersoon naar Zwitsers recht de statutaire zetel heeft, bepaalt het belastingregime dat in Zwitserland geldt. Ook de belastingtarieven voor ondernemers verschillen per kanton aanzienlijk. In sommige kantons bedraagt de Gewinnsteuer (vennootschapsbelasting) 6%, in andere kantons meer dan het dubbele. Enkele kantons kennen bijzondere tarieven voor bijzondere vennootschappen, zoals de holdingmaatschappij.

Rechtspersoon en de aandeelhouder

De ondernemer-aandeelhouder kan voor zijn onderneming werkzaamheden verrichten, indien hij dit wenst, hetzij als zelfstandige, hetzij als werknemer. De feitelijke omstandigheden bepalen welk land bevoegd is over het inkomen belasting te heffen, Nederland of Zwitserland. De fiscale gevolgen zullen derhalve mede bepalend zijn voor de wijze waarop de ondernemer zijn werkzaamheden voor zijn onderneming gaat verrichten. Binnen Zwitserland is bepalend het kanton waar de werkzaamheden voor verricht.

Tip

Uit vragen die mij bereiken begrijp ik dat velen onzeker zijn over de concreet te zetten stappen en de (fiscale) gevolgen. Dit is op zich begrijpelijk, maar in feite niet nodig. Een korte analyse van kosten en baten loont. Stelt vooral uw vragen en laat u zo nodig deskundig adviseren.    

Geschreven door Mr. Evan Hofkes (jurist)   
Eva Hofkes GmbH

Zwitserland: een belastingparadijs?

Geplaatst op 28-11-2019 in Emigreren

Vestigen en aankoop woning op Curaçao

Geplaatst op 28-11-2019 in Emigreren

0 reacties

Reactie plaatsen