Vestigen en aankoop woning op Curaçao

Geplaatst op 28-11-2019 in Emigreren

Curaçao een leuke plek om te resideren

Verhoging omzetbelasting op Curaçao
Op Curaçao is er een verhoging aangekondigd van de omzetbelasting. De aangekondigde verhoging van de omzetbelasting van 5 naar 6 % moet nu spoedig plaatsvinden, anders komt er van de voor-genomen budgetneutraliteit van het belastingplan 2011 niets terecht en krijgt de Curaçaose regering te kampen met dezelfde financiële tekorten als vóór de schuldsanering

Meeste toeristen welke Nederlandse Antillen aandoen komen uit Europa
Toeristen uit Europa zijn goed voor bijna twee derde van het totaal aantal overnachtingen op Curaçao. Dit blijkt uit een nadere analyse van de door toeristenbureau CTB verstrekte cijfers. Het meest recente cijfermateriaal heeft betrekking op de periode tot en met februari 2011. Dan blijkt dat 49 % van alle verblijfstoeristen uit Europa afkomstig zijn, maar dat deze groep samen wel 62,6 % van de overnachtingen in hotels en resorts voor zijn rekening neemt.

Wat voor gevolg heeft de Euro op de huizenprijzen op Curaçao
Als de euro zakt t.o.v. de dollar dan heeft dat gevolgen voor de huizenmarkt op Curaçao. Dit komt mede omdat de koers van de Nederlands Antilliaanse Gulden gekoppeld is aan de dollar.

De vraag is of hierdoor minder Nederlanders een huis op Curaçao zullen kopen en/of de huizenprijzen op Curaçao zullen dalen.

,,Er is geen reden tot paniek.” Volgens Kenneth Isidora, adjunct-directeur MCB Persoonlijke Leningen en Hypotheken zal ‘de lage en misschien nog lagere stand van de euro inderdaad als gevolg kunnen hebben dat het minder interessant wordt voor onder meer Nederlandse onroerend goed beleggers om richting de Antillen te investeren.’ Isidora: ,,Het is vrij simpel, als men de euro binnenbrengt om hier te investeren, krijgt men er nu minder Antilliaanse guldens voor. Het wordt dan een kwestie van afwegen waar het investeringsklimaat aantrekkelijk is en men tevens meer voor zijn geld krijgt. De huidige markt zal het zeker voelen zowel van de zijde van onroerendgoed ontwikkelaars alsook de individuele investeerder die hier een huis wil bouwen of kopen. Hoe gevoelig de klap, of het klapje, zal zijn voor wat betreft huizenprijzen in het algemeen en huizenprijzen in de upscale sector in het bijzonder is op dit ogenblik nog een open vraag waar geen duidelijk antwoord op gegeven kan worden.

Het wordt een kwestie van afwachten en in de gaten houden.” Volgens Isidora manifesteren de gevolgen van dit soort ontwikkelingen zich over het algemeen met wat vertraging. ,,Het duurt een tijdje voor het rippeleffect ons bereikt en ondertussen zitten we niet met gekruiste armen. Ten tijde van de financiële crisis enkele jaren geleden en de instorting van de huizenmarkt in de Verenigde Staten waren er ook veel geluiden in de richting dat het zijn effect zou hebben op de lokale markt. De tijd heeft ons geleerd dat het effect op de lokale huizenprijzen in het algemeen minimaal was. Er is geen reden voor paniek.”

Stef Nas: ,,De lagere stand van de euro heeft negatieve gevolgen voor de Curaçaose onroerend goed markt. Een aanzienlijk percentage van de onroerend goed transacties komt uit euro gerelateerde landen, waarvan het overgrote gedeelte uit Nederland afkomstig is. Het meeste onroerend goed op Curaçao wordt in Antilliaanse guldens aangeboden, slechts een zeer beperkt gedeelte wordt in euro’s aangeboden. Aangezien de euro de afgelopen maanden ongeveer 20% is gedaald zijn de onroerend goed prijzen op Curaçao voor de Europeanen 20% duurder geworden. Daarnaast is het zeer onrustig op de Europese economische markt met de financiële problemen van Griekenland, maar ook Ierland, Portugal en Spanje”


Emmigratie en de van Rechtswege Verklaring
Als u de stap heeft genomen om voor langere tijd naar Curaçao te verhuizen dan dient u in ieder geval een verklaring van rechtswege aan te vragen. Dit is de verblijfsvergunning voor Europese Nederlanders. U mag hiermee, indien gewenst, op Curaçao werken.
Het verkrijgen van deze vergunning is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en gaat gepaard met veel papierwerk, contacten met overheidsinstellingen in Nederland en de autoriteiten en Immigratie Dienst op Curaçao.

Ondernemen in Zwitserland

Geplaatst op 28-11-2019 in Emigreren

Aankooproces (2e) huis in Turkije

Geplaatst op 28-11-2019 in Juridisch & fiscaal

0 reacties

Reactie plaatsen