Permanent verblijven in uw woning in Zweden

Geplaatst op 28-11-2019 in Emigreren

Overweegt u uw twee huis in Zweden meer dan een natuurhuisje te laten zijn


U heeft een (2e) huis gekocht in Zweden, maar wil hier ook een leven opbouwen

Indien U naar Zweden emigreert en u nog geen baan heeft of een eigen bedrijf wilt starten, dan valt u bij de aanvraag van een verblijfsrecht of persoonsnummer onder de categorie 'eigen vermogen'. In het geval dat men zonder baan emigreert of een bedrijf start, kan vaak aanspraak gemaakt worden op een pensioen of andersoortige uitkering vanuit het thuisland, danwel kan men met het eigen vermogen rondkomen.

Bij deze categorie beoordeelt het Migrationsverket dan ook of men in aanmerking kan komen voor een verblijfsrecht. Voorwaarde daarbij is dat men in zijn of haar eigen onderhoud kan voorzien, dus geen gebruik hoeft te maken van de Zweedse sociale voorzieningen. Middels bankafschriften zal men moeten aantonen dat men over voldoende financiële middelen bezit om de eerste vijf jaren door te komen. Aanbevolen wordt echter om de richtlijnen van Migrationsverket aan te houden en een bedrag te reserveren van ongeveer SEK 6850 per maand per volwassene en SEK 4000 per kind. Er zijn nu geruchten gaande dat het voldoende is om voor een jaar te rekenen op 100.000 SEK voor de hoofdpersoon, 50.000 SEK voor de echtgenoot en 25.000 SEK voor elk kind. Heb je dit op een rekening staan (dus 200.000 SEK voor een familie met twee kinderen) dan.wordt een verblijfsrecht met de grootste waarschijnlijkheid toegekend.

Een andere voorwaarde, waar Migrationsverket tegenwoordig strenger op controleert, is dat men een heeldekkende ziektekostenverzekering geldig in Zweden heeft afgesloten. Een heeldekkende ziektekostenverzekering moet in alle situaties voorzien in een dekking en men kan hier dus niet volstaan met een reisverzekering. Deze regel is ingesteld zodat emigranten géén aanspraak kunnen maken op een werkloosheidsuitkering of andere uitkeringen van de Zweedse staat. Zodra men hier een verzoek toe indient, wordt direct het verblijfsrecht ingetrokken. Ook hier kan Migrationsverket besluiten om het verblijfsrecht in te trekken als blijkt dat men niet genoeg middelen heeft om in het eigen onderhoud te voorzien.

Aanvraag persoonsnummer
Voor het in aanmerking komen van een persoonsnummer, vergelijkbaar met het burgerservicenummer in Nederland en aan te vragen bij het Zweedse belastingkantoor (Skatteverket) , dient men ook aan deze voorwaarden te voldoen, maar Skatteverket is in de regel strenger met het controleren hiervan dan Migrationsverket. Skatteverket hanteert een richtlijn van 100.000 – 150.000 SEK per volwassene en de helft per kind, afhankelijk van de regio waar iemand zich vestigt. Met een persoonsnummer, aan te vragen na ontvangstbevestiging van de aanvraag voor het verblijfsrecht, kan men zich inschrijven in het bevolkingsregister en heeft men bijna dezelfde rechten als een Zweeds staatsburger.

Deze gang van zaken van Skatteverket leert ons dat waar het voorheen makkelijker was om eerst een persoonsnummer te krijgen op basis van het eigen vermogen,  het nu in de meeste gevallen raadzamer lijkt om eerst het eigen bedrijf op te starten, alvorens de aanvraag voor een persoonsnummer wordt ingediend. 

Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van de Zweden Emigratie Site.

Het Mondi lidmaatschap is bijzonder aan te bevelen voor (toekomstige) eigenaren van een woning of beleggingsobject in het buitenland. Of u zich nu in de oriëntatiefase bevindt, al een woning hebt aangekocht of deze weer wilt gaan verkopen, u zult ongetwijfeld veel vragen hebben en willen weten welke juridische, fiscale, financiële en praktische consequenties uw beslissing heeft.

2e huis kopen in Spanje, neem makelaar mee

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Een vakantiehuis op ferienresort Bad Bentheim

Geplaatst op 28-11-2019 in Vakantie recensie

0 reacties

Reactie plaatsen