Belastingplicht bij 2e woning in Brazilië

Geplaatst op 28-11-2019 in Juridisch & fiscaal

Rechten en plichten van een huiseigenaar in Brazilië

Niet-residenten zijn onderworpen aan de Braziliaanse belastingheffing voor inkomsten verkregen uit werk, woning, dividenden en bedrijf. Gehuwden worden doorgaans gezamenlijk belast, maar kunnen door een separate tenaamstelling van hun onroerend goed tevens separaat aangifte doen, wat de belastingdruk kan verlagen. Zo kan een echtgenoot die apart wordt belast, niet worden beschouwd als afhankelijke voor andere fiscale doeleinden.

Inkomensbelasting mensen met 2e huis in Brazilië

Niet- residenten worden belast over hun bruto inkomsten tegen een vlak tarief van 15 procent, hoewel het tarief afhankelijk is van het type inkomsten en de verblijfsstatus van de belastingbetaler.

Huuropbrengsten
Niet- residenten die huurinkomsten verkrijgen uit Braziliaans eigendom worden belast met een tarief van 15 procent, welke geheven wordt over de bruto huurinkomsten. Huuropbrengsten van niet- residenten afkomstig van mildere fiscale regimes in het thuisland worden daarentegen belast met 25 procent. Als mildere fiscale regimes worden beschouwd die landen die geen belastingen innen op inkomsten of waar de heffing op bedrijfsinkomsten minder dan 20 procent bedraagt.

Vermogenswinstbelasting
Meerwaarden of winst verkregen uit de verkoop van het onroerend goed door non-residenten worden eveneens belast met 15 procent. De winst vóór heffing wordt berekend door de bruto verkoopprijs of de marktwaarde van het bezit met aftrekposten,  zoals acquisitiekosten en transactiekosten, in mindering te brengen. Vermogenswinsten behaald door non-residenten in mildere fiscale regimes worden ook hier belast met een extra tarief. Vanaf januari 2004 worden vermogenswinsten door natuurlijke personen, die resideren in deze low-tax landen, belast met een tarief van 25 procent roerende voorheffing.


Belastingen geheven op onroerend goed
  • Gemeentelijke belastingen (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban;, IPTU): Onroerendgoedbelasting wordt geheven over de getaxeerde waarde van de stedelijke eigenschappen, zoals beoordeeld door de gemeente. De belastingtarieven variëren van gemeente tot gemeente. Standaardtarieven variëren van 0,3% tot 1% geheven over de geschatte waarde van het onroerend goed. Deze schatting ligt meestal lager dan de marktwaarde.
  • Federale landelijke grondbelasting (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural or ITR): Grondbelasting welke regionaal/federaal wordt geheven over grond, gelegen buiten de stedelijke zones en valt onder de gemeentelijke heffing. Deze grondbelasting is een federale belasting en varieert van 0.03% tot 20% afhankelijk van de hoeveelheid hectare grond, ten opzichte van het totaal aan landelijk gelegen grond in de federatie. Alle grondeigenaren zijn onderworpen aan deze belasting.
Bron: ACAL - Consultoria e Auditoria S/C and KPMG


Het Mondi lidmaatschap is bijzonder aan te bevelen voor (toekomstige) eigenaren van een woning of beleggingsobject in het buitenland. Of u zich nu in de oriëntatiefase bevindt, al een woning hebt aangekocht of deze weer wilt gaan verkopen, u zult ongetwijfeld veel vragen hebben en willen weten welke juridische, fiscale, financiële en praktische consequenties uw beslissing heeft.

Een vakantiehuis op ferienresort Bad Bentheim

Geplaatst op 28-11-2019 in Vakantie recensie

Borgo di Colleoli, topvakantie in Toscane

Geplaatst op 28-11-2019 in Vakantie recensie

0 reacties

Reactie plaatsen