Contract tekenen in Spanje, denk aan vertaler

Geplaatst op 28-11-2019 in Juridisch & fiscaal

Regel een vertaler als je een huis in Spanje wilt kopen

Aan het moment van geheel zorgeloos van uw nieuwe Spaanse verblijf genieten, gaan verschillende administratieve handelingen vooraf: financiering van de aankoop, passeren van de akte bij de notaris en inschrijving van het vastgoed in de Spaanse registers. Misschien is uw Spaans inmiddels goed genoeg om de strekking van de inhoud van de documenten die daarmee gepaard zijn te begrijpen, maar soms zult u een beëdigde vertaler nodig hebben.

Een beëdigde vertaler Spaans en de notaris
Wanneer u als particulier een akte van levering bij de Spaanse notaris laat passeren en u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, zult u moeten aantonen of u in gemeenschap van goederen getrouwd bent of juist huwelijkse voorwaarden bent aangegaan. De desbetreffende Nederlandse instanties zullen op uw verzoek documenten afgeven die uw persoonlijke wettelijke situatie weergeven. De Spaanse notaris zal een beëdigde vertaling van die documenten vragen.
Wordt vastgoed aangeschaft door een vennootschap, dan vraagt de notaris doorgaans om een beëdigde vertaling van een uittreksel van de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en de statuten van oprichting van de vennootschap, maar soms vraagt hij naar het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders over die aanschaf of een verklaring van wie de bevoegde persoon is om de koop te sluiten.

U en de beëdigde vertaler
Voordat u iets ondertekent is het aan te raden dat u precies weet wat in het document staat. Het kan ook zijn dat u een gevolmachtigde wil aanwijzen die allerlei wettelijke handelingen voor u kan verrichten. Een beëdigde vertaler kan een vertaling van die bescheiden maken, wel of niet met het doel er een rechtsgeldig document van te maken.
In Nederland bestaat sinds 2007 een Wet beëdigde tolken en vertalers. Deze wet bepaalt onder andere dat er een register is voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Dat Register is openbaar en wordt beheerd door de Raad voor de rechtsbijstand.

Opletten!
In Spanje bestaan er twee registers voor vastgoed: het Catastro inmobiliario en het Registro de la propiedad. De inschrijving in het Catastro inmobiliario is verplicht, terwijl de inschrijving in het Registro de la Propiedad niet verplicht is, echter zeer sterk aan te raden. Alleen door inschrijving in laatstgenoemd register kunt u voorkomen dat iemand er vandoor gaat met uw bezit.

Dit artikel werd mogelijk gemaakt door Blanca R. Posada Ballester. Blanca Posada Ballester staat ingeschreven in het Register voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) onder nummer 1136.

Het Mondi lidmaatschap is bijzonder aan te bevelen voor (toekomstige) eigenaren van een woning of beleggingsobject in het buitenland. Of u zich nu in de oriëntatiefase bevindt, al een woning hebt aangekocht of deze weer wilt gaan verkopen, u zult ongetwijfeld veel vragen hebben en willen weten welke juridische, fiscale, financiële en praktische consequenties uw beslissing heeft.

Terugkerende huurders in uw vakantiehuis

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Een goedkope stedentrip in Europa maken

Geplaatst op 28-11-2019 in Vakantie recensie

0 reacties

Reactie plaatsen