Inhouding rente en bankgeheim in Zwitserland

Geplaatst op 28-11-2019 in Juridisch & fiscaal

Zwitserland heeft zijn eigen regelgeving betreffende geldzaken

Inhouding
Op rente over een bankrekening in Zwitserland wordt 35% door uw bank in mindering gebracht. Dit bedrag kunt u verrekenen met hetgeen u in uw woonland (Nederland of Zwitserland) aan belasting verschuldigd bent. U kunt deze inhouding derhalve beschouwen als een standaard voorheffing. U bent overigens niet verplicht om te verrekenen. In zoverre is de anonimiteit op dit moment gewaarborgd. 

Juist dit percentage van 35% houdt de gemoederen binnen de EU bezig. Er gaat geen dag voorbij of er verschijnt in de Zwitserse kranten een bericht over het afgesloten, maar nog niet geratificeerde verdrag tussen Zwitserland en Duitsland. Het belang hiervan is veel groter dan alleen voor Duitsland. Indien dit verdrag uiteindelijk in Duitsland niet geratificeerd wordt – en de tekenen wijzen daarop – kan dit betekenen dat binnen de EU het thema van de automatische uitwisseling van gegevens actueel wordt.

Met automatische uitwisseling van gegevens (Automatische Informationsaustausch) is bedoeld dat tussen overheden van verschillende landen standaard informatie wordt uitgewisseld. Dan gaat het dus niet meer om informatie die alleen bij een concrete verdenking van fraude kan worden verkregen.

Uitwisseling van gegevens
In het DBA 2010 tussen Zwitserland en Nederland, dat per 1 januari 2012 in werking is getreden, is van een dergelijke automatische uitwisseling van gegevens geen sprake. Mogelijk is echter dat onder druk van de EU de verschillende EU-landen een dergelijke uitwisseling eerder tot stand komt dat velen graag zien.

Bankgeheim
Vaak wordt de invoering van deze standaard uitwisseling van gegevens gezien als het einde van het bankgeheim in Zwitserland. Dat is niet geheel juist. Het bankgeheim tussen burgers onderling blijft gelden. De uitwisseling van gegevens vindt immers alleen plaats tussen bepaalde (overheids)organen van verschillende landen.

Belastingverschillen tussen Nederland en Zwitserland
Daarmee is de vraag aan de orde of de bestaande – grote – belastingverschillen tussen Nederland en Zwitserland niet langer van belang zijn. Dit wordt vaak gedacht, maar is evenmin geheel juist.

Indien u inwoner bent van Nederland, moet u ook nu in Nederland uw wereldinkomen opgeven. Indien Zwitserland bevoegd is over bepaalde onderdelen belasting te heffen, houdt Nederland daarmee rekening: u krijgt aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u onroerend goed in Zwitserland bezit of indien u als zelfstandige of werknemer in Zwitserland arbeid verricht. 

Indien u inwoner bent van Zwitserland zullen uw inkomen en vermogen doorgaans uitsluitend in Zwitserland worden belast. Op grond van het DBA 2010 bestaan hierop weliswaar uitzonderingen
– in geval van onroerend goed in Nederland, bij aanmerkelijk belang en in sommige gevallen ten aanzien van het ouderdomspensioen of lijfrente – maar dit betreft slechts uitzonderingen.

Tip: de fiscale regelingen tussen de verschillende landen zijn niet eenvoudig te lezen. Advies kan lonen. Advies helpt u kosten of boeten te besparen, maar ook om de legale wegen te kennen. Ook dat loont.

Een 2e woning: de weg zonder drempels

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Bij aankoop 2de huis een hypotheek verkrijgen

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

0 reacties

Reactie plaatsen