Veranderingen vermogensbelasting Frankrijk

Geplaatst op 28-11-2019 in Juridisch & fiscaal

Informatie over vermogensbelasting in Frankrijk


Het recht is altijd aan verandering onderhevig. Dit is niet alleen het geval in Nederland, maar uiteraard ook in andere landen, zoals Frankrijk. ‘La deuxième loi de finances rectificative pour 2011’ bevat een verandering van de plus value regeling. Deze wijzigingen hebben met ingang van 1 februari 2012 niet alleen gevolgen voor de Fransen zelf, maar ook voor Nederlanders met een tweede huis in Frankrijk.

La taxe sur la plus value is een vermogenswinstbelasting die, kort gezegd,wordt berekend over het verschil tussen de aankoopprijs (vermeerderd met onder andere verbouwings- en notariskosten) en de verkoopprijs (verminderd met onder andere de makelaarscourtage en de kosten van wettelijk verplichte rapporten) van een woning in Frankrijk. De verkoop van ‘la maison principale’ is van deze regeling uitgezonderd, evenals woningen met een waarde van minder dan € 15.000,-. In de huidige regeling neemt het bedrag waarover plus value wordt geheven na de eerste vijf jaar elk jaar met 10% af. Na 15 jaar (van eigendom) is er dus geen plus value meer verschuldigd. Niet-ingezetenen van Frankrijk die woonachtig zijn binnen de EU betalen over de belastbare vermogenswinst 19% belasting.
In de nieuwe plus value regeling zal er met ingang van 1 februari 2012 niet na 15 jaar, maar pas na 30 jaar geen plus value meer verschuldigd zijn. Net als in de huidige regeling zal er de eerste vijf jaar geen vermindering van plus value plaatsvinden. Vanaf het 6e jaar tot en met het 17e jaar mag elk jaar 2% worden verminderd. Vanaf het 18e jaar tot en met het 24e jaar mag elk jaar 4% worden verminderd en vanaf het 25e jaar tot met het 30e jaar mag de plus value per jaar met 8% worden verminderd.
Dit strengere en voor huiseigenaren veel duurdere regime, geldt indien de ‘acte de vente’ (=notariële akte van levering) op of na 1 februari 2012 getekend zal worden.
Tevens is de ‘abattement fixe’ (een vaste vrijstelling van € 1.000,-) vervallen. Omdat er geen ingangsdatum voor het vervallen van deze vrijstelling is aangegeven, dient te worden aangenomen dat deze vrijstelling daags na de publicatie (dus op 21 september 2011) van kracht is geworden.
Een derde wijziging betreffende de plus value regeling is dat de met het opmaken van de ‘acte de vente’ belaste notaris nog maar één, in plaats van twee maanden de tijd heeft de plus value bij de Belastingdienst aan te geven.
Vooral mensen met een tweede huis in Frankrijk dat zij zo’n 15 jaar hebben en voornemens zijn te verkopen, zullen hard door de regeling worden getroffen. Er zijn diverse mogelijkheden om de nieuwe, duurdere regeling te omzeilen. Het zo spoedig mogelijk verkopen van de woning, om te bewerkstelligen dat overdracht voor 1 februari 2012 zal plaatsvinden, zal lang niet iedereen lukken. In Frankrijk dient rekening gehouden te worden met een termijn van zo’n 2 à 3 maanden tussen de ‘compromis de vente’ en het passeren (=ondertekenen) van de notariële akte van levering.
Een andere (tot op heden veel gebruikte) manier om de nieuwe regeling te omzeilen, namelijk door de (al 15 jaar in eigendom gehouden) woning tegen de actuele marktwaarde in een SCI in te brengen, met de huiseigenaren of met de familie als aandeelhouders, waardoor er bij latere verkoop nauwelijks plus value verschuldigd zal zijn, is helaas om zeep geholpen. De nieuwe regelgeving werkt met betrekking tot de inbreng in een SCI met familieleden als aandeelhouders immers terug tot 25 augustus 2011.

Schenking en verkoop aan een SCI behoren nog wel tot de mogelijkheden. Per situatie dient bekeken te worden welke handeling welke heffing met zich zal brengen en welke weg in casu het meest voordelig is.

Vakantierecensie: Corfu

Geplaatst op 28-11-2019 in Vakantie recensie

Onderhandelen over een 2e huis met Fransen

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

0 reacties

Reactie plaatsen