Onderhandelen over een 2e huis met Fransen

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Hoe te onderhandelen bij aankoop tweede huis in Frankrijk

U heeft op de voorlaatste dag van de vakantie in Frankrijk een mooi huis in de etalage van een makelaar zien staan, waar u diezelfde middag nog met uw partner langs bent gegaan. Het blijkt uw beider droomhuis te zijn. U laat het de volgende dag op u inwerken en ’s avonds besluit u dit huis te willen kopen. De ochtend van uw vertrek loopt u na een frisse duik in de Middellandse Zee nog even bij de makelaar binnen. Naar goed Hollands gebruik vraagt u of er wat van de prijs afkan, waarop de makelaar iets van de prijs afdoet. U vindt het nog te duur en dringt aan op verdere prijsconcessie, maar wat u ook doet, er is geen beweging meer in te krijgen.

Terug in Nederland komt u via via bij een bureau terecht dat gespecialiseerd is in de aankooponderhandeling en verdere begeleiding van Nederlanders bij de aankoop van Frans onroerend goed.
Zij nemen meteen contact op met de makelaar. In vloeiend Frans worden de eerste terreinverkennende woorden gesproken.
De makelaar laat zich ontvallen dat hij ervan uitgegaan was dat die
Nederlander niet werkelijk geïnteresseerd was en overigens dat hij met zijn herhaalde “trop cher” en zijn bezoek in zwemkleding, in bijzijn van andere klanten, ook de nodige irritatie had opgewerkt.
Thans overtuigd van de serieuze interesse volgt per telefoon een redelijke prijsconcessie, waarop een afspraak voor bezoek ter plaatse en verdere beoordeling van het pand wordt gemaakt.
Enkele dagen later zit één van de partners van het bureau met eigenaar en makelaar aan tafel, letterlijk, en er wordt onder de lunch over van alles en nog wat gesproken behalve over het huis.
Het bureau heeft naast de tegenwoordig door de verkoper wettelijk verplicht over te leggen rapporten (aanwezigheid van lood, asbest, termieten, risico van natuurrampen, alsmede de energiebalans) nog een rapport door een expert laten maken over de bouwkundige staat van het pand. Daaruit was wel van enig achterstallig onderhoud gebleken, maar alles bij elkaar was sprake van een degelijk pand. Aan het einde van de lunch wordt dit laatste rapport nog even ter sprake gebracht en wordt er besloten om bij het huis hier verder op door te gaan.
In een plezierige sfeer wordt nog eens uitvoerig het 2de huis in Frankrijk bekeken en de eigenaar gecomplimenteerd met zijn mooie pand. Zijn medewerking wordt beleefd gevraagd om de aankoop door de Nederlandse cliënt mogelijk te maken door een concessie te doen in verband met de reparatie van het gebleken achterstallige onderhoud. Men komt tot elkaar op een niveau dat ver ligt onder het bedrag dat de Nederlander aanvankelijk bereid was te betalen, maar waar hij niet eens de kans voor had gekregen dit als bod uit te brengen.
Onwaarschijnlijk ? Maar echt gebeurd. Onderhandelen met Fransen blijft een vak apart. Het cultuurverschil is enorm. Het verdient aanbeveling dit door een gespecialiseerd bureau te doen.
Ook kan er dan voor worden zorg gedragen, dat voor u iets tekent, alle voor u beschermende bepalingen in de compromis of promesse de venteworden opgenomen, zodat u uit hoofde van juridische, fiscale, huwelijksvermogensrechtelijke, erfrechtelijke en andere aspecten, de juiste keuzen kunt maken.
Hier zijn, mits u ter tijd bij bent, soms grote voordelen te behalen, evenals met het onderzoek, naar en het opzetten van de juiste financiering.

Veranderingen vermogensbelasting Frankrijk

Geplaatst op 28-11-2019 in Juridisch & fiscaal

Belastingvoordeel in Portugal ?

Geplaatst op 28-11-2019 in Juridisch & fiscaal

0 reacties

Reactie plaatsen