Aankoopproces bij het kopen Griekse woning

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Stel een "to do" lijst op bij aanschaf woning in Griekenland

Nadat u zich georiënteerd heeft op de Griekse huizenmarkt, verschillende gebieden en streken bekeken en vergeleken heeft en uiteindelijk het ideale huis wat aan al uw wensen voldoet gevonden heeft, is het tijd om over te gaan tot de aankoop van het tweede huis. Een (tweede) huis kopen in Griekenland verschilt niet heel sterk van het kopen van een huis in de rest van de EU of in Nederland. Toch zijn er wel een aantal aandachtspunten en kleine verschillen ten opzichte van de gang van zaken in andere landen en in die in Nederland.

Het inschakelen van een advocaat bij het kopen van een Grieks tweede huis

Een belangrijk verschil bij de aankoop van een (tweede) huis in Griekenland ten opzichte van het kopen van een recreatiewoning in Nederland, is dat het zeer aan te raden is (eigenlijk zelfs noodzakelijk) om een advocaat in de arm te nemen die u bijstaat. Het is dan ook zeer gebruikelijk in Griekenland dat zowel de verkopende als de kopende partij bij de verkoop van een huis worden bij gestaan door ieder een eigen advocaat. De advocaat die bij u hoort behartigt uw belangen en zoekt belangrijke zaken omtrent het eigendom van het onroerend goed voor u uit. Dit zijn zaken als of er nog schulden op het onroerend goed rusten, of de verkoper wel echt de gewettigde eigenaar van het onroerend goed is en of er geen beperkingen zijn (in de zin van bijvoorbeeld een archeologische vindplaats op de grond en of er bijvoorbeeld geen graf aanwezig is op de grond die u wilt kopen). Het is aan te bevelen om zaken te doen met een advocaat die ervaring heeft met het begeleiden van kopers van huizen uit het buitenland, maar dit is uiteraard niet verplicht. Een Griekse advocaat betaalt u zo’n één tot anderhalf procent van de verkoopprijs van de woning (met een minimum van vijfhonderd euro). U kunt ervoor kiezen om een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in het begeleiden van Nederlandse kopers voor Griekse huizen. U kunt dan in uw eigen taal alles regelen met de advocaat, wat erg handig is, en u bent verzekerd van deskundigheid. De kosten voor zo’n gespecialiseerde advocaat liggen iets hoger en komen uit op zo ongeveer twee procent van de verkoopprijs van de woning. Nadat uw advocaat alles omtrent het eigendom van het onroerend goed heeft uitgezocht, betaalt u pas de rekening van uw advocaat

Uw advocaat een volmacht geven

U kunt uw advocaat een volmacht geven, zodat deze een aantal zaken voor u kan regelen omtrent de aankoop van het tweede huis. Het wordt geadviseerd om een volmacht te geven aan uw advocaat, omdat uw advocaat op die manier bevoegd is om één en ander voor u te regelen. Uw advocaat kan de volgende dingen voor u regelen nadat u uw advocaat een volmacht heeft gegeven: hij is in staat om uw Griekse belastingnummer aan te vragen, wat u nodig heeft om een huis te kunnen kopen in Griekenland, hij kan in uw naam onderzoek doen naar het eigendom omtrent het onroerend goed wat u wilt kopen en hij kan een aanbetaling doen voor de tweede woning. Daarnaast kan hij de koopovereenkomst tekenen voor de woning, de overdrachtsbelasting betalen en de definitieve, uiteindelijke betaling doen. Eventueel kan uw advocaat ook sleutels en papieren behorende bij de woning beheren op momenten dat u niet aanwezig bent in Griekenland.

Overgaan tot de daadwerkelijke aankoop van de Griekse tweede woning

Wanneer u, als koper, het met de verkoper eens bent over de prijs van de tweede woning en de levering ervan, dan kunt u overgaan tot de daadwerkelijke aankoop van de Griekse tweede woning. Deze hangt samen met de juridische afwikkeling van de aankoop en de overdracht van het eigendom. Allereerst moet er in Griekenland een voorcontract worden ondertekend door beide partijen. In dit voorcontract staat de afgesproken prijs en de datum waarop afgesproken is dat de koop afgerond wordt. Tegelijk met het tekenen voorcontract wordt er door de kopende partij een aanbetaling gedaan van meestal zo’n twintig procent van de koopsom. In de tijd tussen het tekenen van het voorcontract en de datum waarop de koop afgerond wordt, voert uw advocaat het onderzoek naar het eigendom van de woning die u wilt kopen uit. Meestal zit er tussen het tekenen van het voorcontract en het tekenen van het uiteindelijke, definitieve koopcontract een tijdsspanne van dertig dagen, maar dit kan variëren. Wil één van beide partijen toch van de koop/verkoop afzien na het tekenen van het voorcontract, dan kan dat nog wel. Wil de koper er vanaf zien, dan houdt de verkoper de aanbetaling. Wil de verkoper van de koop afzien dan is dit ook mogelijk, maar dan wordt het dubbele van de aanbetaling teruggestort naar de koper. Kan de advocaat naar aanleiding van het onderzoek naar het eigendom omtrent het onroerend goed geen goedkeuring geven voor de koop, dan wordt de aanbetaling teruggestort naar de koper. De notaris speelt ook een rol in het hele verhaal, deze bereidt het definitieve koopcontract voor (samen met uw advocaat). Is de overdracht definitief geregeld, dan is de laatste stap registratie in het landelijke register.

Een tweede huis in Oostenrijk kopen

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

De aankoop van een tweede huis in Spanje

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

0 reacties

Reactie plaatsen