Belastingverdrag: Zwitserland en Nederland

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Belastingen bij aanschaf tweede woning in Zwitserland

Huidig en komend belastingverdrag tussen Zwitserland en Nederland

Het huidige verdrag dateert van 1951. Bij dit verdrag werd geregeld welk land, Zwitserland of Nederland, belasting mag heffen over welk inkomen en welk vermogen. Dit verdrag, ook wel geheten DBA 1951 (Doppelbesteuerungsabkommen), is van belang zowel voor diegenen die in Zwitserland onroerend goed bezitten maar in Nederland wonen, als voor diegenen die naar Zwitserland emigreren en daar woonplaats hebben gekozen.

Ik bespreek hier de eerste groep: de Nederlanders met woonplaats in Nederland die eigenaar zijn van een vakantiewoning of vakantiehuis.

In het algemeen is het land bevoegd belasting te heffen waar het onroerend goed gelegen is.

Zwitserland is dus bevoegd belasting te heffen over de waarde van het onroerend goed (verminderd met een eventueel daarop rustende schuld). Daarnaast wordt inkomstenbelasting  geheven over een bedrag dat overeenkomt met de economische waarde van het gebruik. Dit bedrag wordt aangeduid als de Eigenmietwert of de valeur locative. Globaal zal dit bedrag gelijk zijn aan het bedrag dat u zou ontvangen indien u de woning het gehele jaar zou verhuren. Hierbij is gedacht aan de huur die u bij een verhuur voor langere tijd kunt ontvangen, niet de – hogere – huur die geldt bij verhuur van een vakantiewoning.

Indien u uw vakantiehuis niet verhuurt, wordt 100% van de Eigenmietwert betrokken in de heffing van inkomstenbelasting, ook indien u niet het gehele jaar uw tweede woning gebruikt. Het uitgangspunt is dat u van uw onroerend goed gebruik kunt maken daar het u gedurende het gehele jaar ter beschikking staat.

Indien u uw vakantiewoning wel verhuurt, leiden de verhuurde weken naar gelang van het aantal weken tot een verlaging van het belastbare bedrag aan Eigenmietwert. Een voorbeeld: u verhuurt gedurende 26 weken per jaar uw woning. Dan wordt de helft van de vastgestelde Eigenmietwert in de belasting betrokken. U moet dan wel de bruto huurinkomsten in Zwitserland opgeven daar ook deze belast worden.

In Nederland worden de huurinkomsten in Zwitserland niet belast. U moet wel de economische waarde van uw onroerend goed in Zwitserland in uw Nederlandse aangifte vermelden. In Nederland hebt u echter recht op aftrek en daardoor betaalt u over uw Zwitserse onroerend goed in Nederland nauwelijks belasting.

Het DBA 1951 zal worden vervangen door het DBA 2010. Dit belastingverdrag is nog niet van kracht. Het Verdrag is in Nederland goedgekeurd en door de minister van financiën ondertekend. In juni 2011 is het Verdrag door het Zwitserse parlement goedgekeurd. Indien het Verdrag in het jaar 2011 geratificeerd wordt, zal het per 1 januari 2012 in werking treden.

Bron: www.zwitserland.eu

Mag ik een recreatiewoning permanent bewonen?

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Forensenbelasting

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

0 reacties

Reactie plaatsen