Checklist koopovereenkomst tweede huis

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Zet de zaken op een rijtje voordat je een recreatiewoning aankoopt of verkoopt

Als u in een vergevorderd stadium bent inzake de aanschaf van een tweede huis dan kan het niet anders dat er een moment komt dat u daadwerkelijk tot overeenstemming komt met een verkopende partij. Een logisch gevolg van dit akkoord is het dat er een koopovereenkomst moet worden opgesteld. Handig is om voor dit moment aanbreekt al zelf de nodige research doet zodat de juridische afwikkeling verloopt zoals het moet behoren. U zult niet de eerste zijn die door het lichtzinnig tekenen van een onderhandse koopovereenkomst jarenlang op de spreekwoordelijke blaren moet zitten.

Tips voor het opstellen van de koopcontracten, etc.:

☐ Zoek een notaris met kunde van de recreatieve onroerend goed markt.

☐ Wilt u een 2de woning gaan kopen in het buitenland, huur dan een specialist in voor de onderhandelingen, vertalingen, etc.

☐ Spreek voordat u akkoord gaat met de eventuele aankoop van een recreatiewoning eerst alle punten door die voor u niet duidelijk zijn, want let wel; een mondeling akkoord heeft dikwijls juridische gevolgen. Wees hier dus voorzichtig mee en geef niet eerder uw jawoord voordat alle vragen naar volle tevredenheid zijn beantwoord.

☐ Laat mondelinge afspraken ook schriftelijk vastleggen in de onderhandse verkoopakte.

☐ Laat (bij aankoop van een tweede huis in het buitenland) alle gemaakte afspraken ook schriftelijk vertalen naar uw moerstaal en neem bij voorkeur hiervoor een beëdigde vertaler voor in de hand.

☐ Trouw- en receptielocaties bezoeken.

☐ Overleggen met de ambtenaar die het huwelijk gaat voltrekken.

☐ Een gastenlijst maken om een beeld te krijgen van het aantal genodigden. Denk aan het budget!

☐ Een begin maken met het uitzoeken van een trouwjurk.

Koopovereenkomst en juridische eigendomsoverdracht:

☐ gebruik standaard contracten die in het desbetreffende land doorgaans gebruikt worden voor de overdracht van (recreatief) vastgoed.

☐ laat altijd de regel “onder voorbehoud van financiering” opnemen in de contracten

☐ teken nooit een koopcontract of eigendomsoverdracht voor alles wat op papier staat 100% duidelijk is.

☐ zorg dat de omschrijving van het te kopen onroerend goed klopt met de werkelijkheid.

☐ laat precies vast leggen wat u precies koopt en laat controleren of dit ook klopt met de gegevens van het kadaster, etc.

☐ verwittig of de door u aan te kopen recreatiewoning ook 100% uw eigendom zal worden.

☐ laat voor ondertekening van de koopovereenkomst goed controleren of er geen beslagen op het aan te kopen tweede huis rusten.

☐ check of er ook juridische beperkingen om het recreatieve onroerend goed ligt. (bijv. recht van opstal, erfpacht of eventuele erfdienstbaarheden)

☐ elk land heeft zijn eigen (en soms unieke) juridische bepalingen. Doe hier vooronderzoek naar.

Hierboven staat maar een korte opsomming van punten waar u rekening mee moet houden, als u het oriëntatieproces voorbij bent en weet in welk land (en regio) u een tweede huis wilt aankopen is het verstandig om alvast het nodige onderzoek te laten doen naar zaken die actueel gaan worden als de onderhandse verkoopakte en de daaropvolgende juridische overdracht zijn beslag gaan krijgen.
Denk niet te licht over het aankopen van een tweede huis. Dit gaat al op als u in eigen land een recreatiehuis wilt aankopen, maar des te mee als uw voorkeur voor het buitenland uitgaat. 

Genieten op vakantiepark in Westerbork

Geplaatst op 28-11-2019 in Vakantie recensie

Ontwikkeling (tweede) huizenmarkt oostenrijk

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

0 reacties

Reactie plaatsen