De rol van makelaar en notaris in Griekenland

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Huis kopen in Griekenland? Bereid je gedegen voor!

Veel Nederlanders dromen van een tweede woning in het prachtige Griekenland. Griekenland is een land wat veel te bieden heeft, zoals een aangenaam mediterraans klimaat, lekker eten, mooie gebouwen en de Middellandse Zee dichtbij. Geen wonder dan ook dat veel mensen hun hart er aan verliezen. Wel is het goed om te weten dat in Griekenland de zaken omtrent het kopen van een (tweede) huis allemaal net even wat anders gaan dan bij ons in Nederland. Als u interesse heeft in het kopen van een eigen recreatiewoning in Griekenland, als zijnde uw tweede huis, is het goed om op de hoogte te zijn van de verschillen tussen de procedures in Nederland en in Griekenland. Wanneer u goed geïnformeerd bent en op de hoogte bent van hoe de Grieken te werk gaan gedurende het aankoopproces van een woning, zult u niet voor vervelende verrassingen komen te staan. Dan kunt u er vanuit gaat dat alles op een voor u veilige en gunstige manier geregeld wordt. De makelaar en de notaris vervullen in Griekenland ook hun taken op een manier die op sommige punten verschilt van hoe dat in Nederland gebeurt. Vandaar dat het aan te raden is om hier kennis van te hebben, alvorens u begint aan het aankoopproces, waarbij u een Griekse tweede woning zult kopen. Wat verder de gang van zaken wat kan bemoeilijken, is dat u de taal (waarschijnlijk) niet beheerst of niet voldoende om alles wat een Griek u vertelt of laat lezen direct te begrijpen. Met een Griekse makelaar of notaris zaken doen die ook Engels spreekt bijvoorbeeld is dan ook vaak slim. Een andere mogelijkheid kan zijn het inschakelen van iemand die Nederlands en Grieks spreekt en die op de hoogte is van de werkwijzen die toegepast worden bij het (ver)kopen van een (tweede) huis in Griekenland. Een tolk inschakelen is uiteraard ook nog een optie die overwogen kan worden.

De rol van een advocaat in Griekenland

Naast dat de makelaar en de notaris in Griekenland in beeld zijn bij het kopen van een (tweede) huis, speelt in Griekenland, anders dan in Nederland, een advocaat ook een prominente rol in het hele proces. Het inschakelen van een advocaat bij het kopen van een tweede woning is vrijwel noodzakelijk. Deze kan veel zaken voor u uitzoeken en de advocaat die bij u hoort zorgt ervoor dat uw belangen voorop staan bij hem of haar. Deze advocaat vertegenwoordigt u en staat u bij. Bijvoorbeeld zaken omtrent het eigendom van de woning en de grond worden door een advocaat uitgezocht en zo kan er worden nagekeken of er geen schulden of claims meer rusten op de woning.

De makelaar en zijn of haar rol in Griekenland

Wat belangrijk is bij een Griekse makelaar is zijn of haar kennis van de omgeving en van de huidige, actuele wet- en regelgeving omtrent alles wat maar met huizen kopen, verkopen of bouwen te maken heeft. Ook van de regelgeving in de desbetreffende gemeente hoort een Griekse makelaar goed op de hoogte te zijn. Wat de makelaar in doet, is u bijstaan tijdens uw aankoopproces van een tweede huis in Griekenland en u bijstaan bij een eventuele aankoop. Gedurende het aankoopproces bij een Griekse tweede woning komen over het algemeen vier vakmensen in beeld. Dat zijn de makelaar, de notaris en voor zowel de kopende als de verkopende partij een advocaat.

De notaris en zijn of haar rol in Griekenland

Anders dan de advocaten, heeft de notaris en onafhankelijke rol bij het aankoopproces in Griekenland. Hij of zij geeft dus ook geen adviezen, wat de advocaten wel doen. De notaris regelt de verkoop, simpel gezegd, op papier en coördineert eigenlijk vooral gedurende het hele proces. De notaris werkt uit naam van de Griekse overheid en zorgt ervoor dat de transactie op de juiste wijze geregistreerd wordt middels het koopcontract, uitgaande van de wet in Griekenland. Het opstellen van de koopovereenkomst is iets wat de notaris doet. Dit doet hij of zij aan de hand van de al bestaande eigendomsakte en met behulp van de gegevens van de kopende partij. Vervolgens wordt de koopovereenkomst, ofwel het koopcontract, voorgelezen aan beide partijen en checkt de Griekse notaris of beide partijen begrijpen wat voor afspraken in het koopcontract staan en wat hierin verder is opgenomen. Bij de notaris op kantoor wordt het koopcontract door beide partijen ondertekend. Dan zorgt de notaris ervoor dat de overdrachtsbelasting geïnd wordt en hij of zij bemoeit zich verder niet met de overdracht van de koopsom van de kopende partij naar de verkopende partij. De notaris heeft daarna de taak om er voor te zorgen dat het koopcontract officieel geregistreerd wordt in het Griekse kadaster, het hypotheekregister. Als de registratie in het register is geregeld, dan is de koper officieel eigenaar van het desbetreffende onroerend goed in Griekenland. Anders dan in Nederland voert de Griekse notaris geen aanvullende controles uit.

Goedkoop met het vliegtuig op vakantie

Geplaatst op 28-11-2019 in Vliegtickets boeken

Verhuren van je vakantiehuis, hoe werkt het?

Geplaatst op 28-11-2019 in Vakantiehuis

0 reacties

Reactie plaatsen