Fiscaal gevolg bezit vastgoed in Zwitserland

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Fiscaliteit waar je rekening mee moet houden bij bezit tweede huis in Zwitserland

Nederlandse fiscus

In het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland is geregeld dat Zwitserland bevoegd is belasting te heffen over onroerend goed in Zwitserland. Dit betreft zowel vermogensbelasting als inkomstenbelasting.

Daarom wordt vaak gedacht dat men, wonende in Nederland, voor de Nederlandse fiscus geen aangifte hoeft te doen van het onroerend goed. Dat is niet juist: de waarde van het onroerend goed in Zwitserland moet bij box 3 worden aangegeven.

Wel bestaat recht op aftrek. In het belastingformulier kunt u aangeven dat u gebruik wilt maken van dit recht. U moet dus via box 3 over het onroerend goed in Zwitserland wel iets aan de fiscus betalen, maar slechts een klein deel van hetgeen verschuldigd zou zijn indien de gehele waarde in box 3 zou vallen.

Inkomsten uit huur van uw Zwitserse onroerend goed worden alleen in Zwitserland belast.

Zwitserse fiscus

Indien u voor 31 december van een bepaald jaar eigenaar geworden bent van onroerend goed in Zwitserland, krijgt u een belastingformulier toegezonden. De eerste keer zal het onwennig zijn, maar naar mijn ervaring went dit snel.

In Zwitserland is èn vermogensbelasting èn inkomstenbelasting verschuldigd. Vermogensbelasting alleen op het niveau van het kanton en de gemeente waar het onroerend goed ligt. Inkomstenbelasting op deze beide niveaus en bovendien op het niveau van de Bund.

Zwitserland kent per kanton verschillende tarieven. De hoogte daarvan verschilt sterk. In het duurste kanton kunt u minstens het dubbele betalen van hetgeen u in een belastingvriendelijk kanton betaalt. Ook per gemeente verschillen de tarieven. Soms kan het verstandig zijn om daarover in een vroeg stadium duidelijkheid te hebben.

Tot slot

In Nederland betaalt u via box 3 dus een relatief bescheiden bedrag. Daar staat tegenover dat uw vermogen in Nederland door de aankoop van onroerend goed zal zijn gedaald.

In Zwitserland betaalt u weliswaar vermogens- en inkomstenbelasting, maar beide bedragen zijn relatief laag. Dit komt doordat u doorgaans in Zwitserland niet meer vermogen en inkomen hebt dan het vermogen en inkomen die samenhangen met dit onroerend goed.

Internationaal verhuizen? Tips en adviezen.

Geplaatst op 28-11-2019 in Emigreren

Fiscus + financiering (2e huis) Spanje

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

0 reacties

Reactie plaatsen