Huis en recreatiewoning tot 2025

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Prijsstijgingen tweede woningmarkt Nederland onvermijdelijk

De ING bank heeft in April 2015 een rapport vrijgegeven, waarbij zij voorspellingen doen voor de huizenmarkt per regio in Nederland tot aan 2025. Dit lijkt een heel eind in de toekomst, en dat is het natuurlijk ook, maar hiermee probeert de bank een beeld te creëren voor de toekomstige huizenmarkt en wat mensen de komende jaren kunnen verwachten. Dit rapport is uiteraard gebaseerd op goed geanalyseerde cijfers, maar zoals de geschiedenis ons al meerdere malen heeft laten zien er niets zo onvoorspelbaar en gevoelig als onze economie!
Let wel dit rapport is afgegeven op basis van de reguliere huizenmarkt maar het is evengoed zo dat er paralellen lopen met de tweede woning markt.

De meest belangrijke bevindingen van het rapport staan samengevat aan het begin van het rapport, wat een goed overzicht weergeeft van de ontwikkeling van de huizenmarkt tot aan 2025. In deze conclusie is bijvoorbeeld te lezen dat de grote steden en regio’s rondom de randstad het meeste groeipotentieel hebben. De steden Amsterdam, Den Haag en Utrecht ontwikkelen zich het snelst en meest positief, omdat dit steden zijn met een sterke onderwijsfunctie of regionale functie. Door de jonge bevolking is er veel dynamiek binnen de huizenmarkt.
Ook zijn dit dan indirect interessante gebieden voor de aanschaf van een recreatiewoning. Vooral in de straal van circa 25 kilometer om de grote steden kan het aantrekkelijk zijn om te investeren in een tweede huis. Perfect voor mensen die het vluchtige stadsbestaan en de stress van een drukke baan in de weekenden willen ontsnappen en tijd willen doorbrengen in hun eigen chalet of vakantiebungalow.

Over het algemeen zullen de prijzen van de Nederlandse huizenmarkt niet zo snel meer stijgen als wat ze nu (2016 tot 2020) bijvoorbeeld doen, maar zullen rond 2025 ongeveer 2 procent per jaar stijgen. Hierbij zullen provincies als Zeeland, Limburg en Drenthe het meest achterblijven. Hoewel Flevoland tot nu toe alleen maar negatieve ontwikkelingen liet zien, zijn de verwachtingen zijn dat deze provincie het landelijk gemiddelde de komende tien jaar juist voor zal blijven. Regio’s waar de markt achterblijft zullen echter ook aantrekkelijk blijven voor kopers, omdat de lage maandlasten ter compensatie dienen voor de mindere kwaliteit of waarde van de huizen.
De provincies Zeeland, Limburg en Drenthe zijn natuurlijk wel aantrekkelijk voor de aanschaf van een tweede woning. De regio’s hebben in meer- of mindere mate een dunbevolkt karakter en fraaie natuur. Dingen die recreanten zeker aanspreken.

Een algemene conclusie die we per provincie, maar ook binnen de verschillende regio’s terug zien keren is het feit dat de grotere steden een positief toekomstperspectief schetsen. Neem bijvoorbeeld steden als Groningen en Leeuwarden, die het ten opzichte van de rest van de provincie een stuk beter doen in de peilingen. Dit komt doordat de bevolking in de steden vaak jonger (door het aantal studenten bijvoorbeeld) en daardoor is er ook een hoger aantal eenpersoonshuishoudens. Dit leidt tot meer vraag naar kleine appartementen of studio’s. De bevolking in de randomgeving binnen dit soort provincies is gemiddeld ouder en heeft soms zelfs te kampen met het probleem van vergrijzing.

In regio’s zoals Utrecht zien we een enorm positieve ontwikkeling, zowel in de stad zelf als in de gehele omgeving rondom de stad. Het voordeel van deze omgeving is dat de bevolking over het algemeen heel jong is en het aantal huishoudens sterk groeit, wat veel dynamiek in de markt brengt. De vraag naar kleinere, maar stedelijke woningen zal waarschijnlijk het grootst zijn.
Voor de recreatieve sector heeft de provincie Utrecht als grote voordeel de gunstige ligging. Vanuit elke provincie van Nederland is deze regio goed bereikbaar. Perfect om te investeren in een recreatiehuis.

Als we kijken naar onze hoofdstad en gebied daar omheen zien we een stijging boven het landelijk gemiddelde. De huizenprijzen in Amsterdam en streken rondom (zoals Haarlem en Zaandam) zullen de komende jaren blijven stijgen, met een verwachte 2 procent. Gebieden meer in het Noorden van Noord-Holland zullen echter achterblijven.
De regio rondom onze hoofdstad blijft interessant voor investeerders in een recreatieobject. Een tweede woning in het westen van Nederland spreekt veel mensen aan. Je kunt een bezoek aan Amsterdam combineren met een dagje strand en zodoende in een weekend al een divers programma opstellen.
Natuurlijk is een recreatiewoning in Noord-Holland ook goed te verhuren. Dit is natuurlijk een gegeven wat investeerders graag tot zich nemen.

Onder in Nederland zien we vooral een positieve ontwikkeling in Zeeuws-Vlaanderen, waarbij er vooral veel vraag is naar Nederlandse huizen door kopers uit Duitsland of België. Noord-Brabant zal waarschijnlijk een stabiele huizenmarkt houden, terwijl Limburg naar verwachting een terugslag zal beleven in de vraag naar woningen, door een afname is huishoudens en de lagere inkomens.
Duitsers investeren graag in een tweede woning in Zeeland en ook de Waddeneilanden zijn populair bij onze oosterburen.

Het rapport van de ING is opgesteld op basis van drie elementen, namelijk de behoefde (de vraag naar huizen), de beschikbaarheid (het aanbod van huizen) en de betaalbaarheid (de prijs).
Zoals al aangegeven is de als leidraad voor dit onderzoek de woningmarkt in Nederland genomen. De aanschaf van een tweede huis is hier buiten beschouwing gelaten maar gezien de raakvlakken tussen deze twee separate markten is het toch interessant om dit onderzoek ook op de recreatieve vastgoedmarkt te betrekken. 

Zaken bij een tweede huis in Nederland

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Een tweede huis in Oostenrijk kopen

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

0 reacties

Reactie plaatsen