Inschrijven in Spaanse Registro & Catastro

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Een huis in Spanje moet je uiteraard laten inschrijven

Zoals al vaak herhaald, is een goede begeleiding bij de aankoop van of investering in een Spaanse woning zeer belangrijk. Dit neemt echter niet weg, dat u er verstandig aan doet om uzelf enigszins te verdiepen in de materie rondom het onroerend goed in Spanje. Een goede voorbereiding voorkomt vervelende verrassingen en het zorgt er bovendien voor, dat u weet waar uw makelaar, advocaat of notaris het over heeft. In een aantal blogs zal ik veel terugkerende termen of procedures nader toelichten. Uiteraard kunt u uw vragen of suggesties voor bepaalde onderwerpen onder de tekst kwijt.

Onroerend goed registers Spanje

In Spanje kent men 2 registers waarin onroerend goed wordt opgenomen; te weten het ‘Registro de Propiedad’ en het ‘Catastro’. Vanwege de namen, die in het Nederlands bekend voorkomen, vindt er vaak verwarring plaats over waar deze verschillende registers voor dienen. Onderstaand zal ik trachten uit te leggen, dat het Spaanse ‘Catastro’ niet te verwarren is met het Nederlandstalige ‘Kadaster’.

Registro de Propiedad

Als u in Spanje een huis wilt kopen, is het belangrijk dat duidelijk wordt wie de eigenaar van die bepaalde woning is. Het meest eenvoudige is om hiervoor het ´Registro de Propiedad´ van de desbetreffende gemeente te gaan en hier een ´Nota Simple´ op te vragen van de gewenste woning. Bij dit ´Eigenarenregister´ wordt alles rondom een woning vastgelegd. Door middel van een uittreksel zoals de ´Nota Simple´ is te achterhalen wie de eigenaar is, maar ook of er nog eventuele achterstallige betalingen zijn qua belasting, afvalstoffenheffing, etc. Tevens staat op de ´Nota Simple´ of er nog een hypotheek op het onroerend goed gevestigd is. Kortom: belangrijke informatie die eveneens vóór de notariële eigendomsoverdracht door de notaris dient te worden opgevraagd. Dit ‘Registro’ is vergelijkbaar met ‘Kadaster’ zoals u dat in Nederland of België kent.

Catastro

Het Spaanse ‘Catastro’ is een onderdeel van de belastingdienst (Hacienda) en valt zodoende onder het Ministerie van Financiën. Na de notariële eigendomsoverdracht is de nieuwe eigenaar van een Spaanse woning/perceel, of diens gevolmachtigde, verplicht om zijn/haar onroerende zaak in te schrijven in het ‘Catastro’. Bij deze inschrijving wordt de in de ‘escritura’ (eigendomsbewijs) vermelde koopsom opgegeven, maar dit wil niet zeggen, dat het ‘Catastro’ de waarde ook hanteert. Bij het ‘Catastro’ wordt een kadastrale waarde bepaald aan de hand van lokale gegevens, gemiddelde prijzen per m² perceel en bebouwing. Deze kadastrale waarde dient als grondslag voor de onroerend goed belasting en kan zodoende elk jaar geherwaardeerd of geïndexeerd worden.

Onroerend goed belasting (IBI)

Zoals hierboven beschreven, wordt de IBI geheven over de kadastrale waarde. Deze belasting dient uiterlijk in november van elk jaar betaald te worden. Als u als eigenaar bent ingeschreven bij het ‘Catastro’ ontvangt u in de meeste gevallen een brief met daarin het te betalen bedrag aan IBI en de uiterste datum waarop dit voldaan dient te worden. U bent echter zelf verantwoordelijk voor betaling en bij niet (tijdige) betaling volgt een naheffing met een boete.

TIP: Vind niet zelf het wiel opnieuw uit!
De makelaar bij wie u een bepaalde woning heeft gezien, beschikt over de uitgebreide informatie over deze woning. Bovendien ‘weet hij/zij de weg’ om snel een recente en dus actuele Nota Simple op te vragen. Ook de hoogte van de onroerend goed belasting (IBI) is bekend. Het is derhalve geheel overbodig om hier zelf nogmaals achteraan te gaan. Zeker als u (nog) geen Spaans spreekt, kan het een lastige, tijdrovende en frustrerende operatie worden, terwijl u er eenvoudigweg om kunt vragen bij de verkopende makelaar.
Een vakantiewoning in Spanje kopen is meer dan alleen een huisje zoeken!

Soorten autoverzekeringen in Spanje

Geplaatst op 28-11-2019 in Emigreren

Winterse praktijken in Portugal

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

0 reacties

Reactie plaatsen