Notariskosten Frankrijk

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Ook de Franse notaris weet wat het is om een factuur op te stellen

Notariskosten in Frankrijk

Als je in Frankrijk een huis gaat kopen dan krijg je te maken met een Franse notaris. Waar moet je op letten als je met hem samenwerkt en vooral: hoe hoog zijn de kosten?

Unité de Valeur
Ongeveer 8/10 deel van Franse notariskosten bestaan uit belastinggelden en 2/10 deel betreft de notariskosten zelf. Het grootste deel van het tarief van de Notariskosten in Frankrijk is, net als de belastingstarieven, wettelijk vastgelegd. Dit dateert sinds 1978 en is voor het laatst op 17 februari 2011 gewijzigd.
Een gedeelte van de notariskosten is niet wettelijk vastgelegd.

De vaste, wettelijke kosten, noemt men: “Les Emoluments”, het ander gedeelte “Les Honoraires”.
De wijze van het bepalen van de wettelijk vastgelegde kosten geschiedt onder andere door middel van een vaste eenheidsprijs, de zogenaamde U.V. (Unité de Valuer). Momenteel (februari 2011) bedraagt deze € 3,90 Hors TVA, HT oftewel ex BTW (19,6%). Voor een bepaalde akte mag men bijvoorbeeld 30 eenheden rekenen, dat is dan 30 x 3,90 = € 117,- HT. Dit werkt vrij gedetailleerd door. Indien een Notaris een akte afdrukt op authèntique papier dan mag hij daarvoor een vast aantal extra U.V.’s berekenen, per bladzijde, in deze 0,3 U.V. zijnde € 1,09 HT.
Verder zijn er nog kosten welke direct gerelateerd zijn aan de koopprijs van het huis in Frankrijk. Bijvoorbeeld, een notaris bemiddelt in de prijsonderhandeling tussen koper en verkoper – dat kan in Frankrijk. Hierbij geldt dat de notariskosten gelijk zijn aan 5% van de koopprijs indien deze lager is dan € 45.735,- en 2,5% voor hogere bedragen.
De andere “Honoraires” moeten vooraf met de klant besproken worden.

Notariskosten in Frankrijk, frais notaires: voor de aankoop van een woning in Frankrijk
Globaal bedragen de notariskosten in Frankrijk 7% van de koopprijs. Naarmate de koopprijs hoger uitkomt, neemt dit percentage af.

In vrijwel alle gevallen zijn de notariskosten in verband met de koop van de woning, voor rekening van de koper. De kosten koper bestaan uit:

  1. De overdrachtsbelasting: taxes applicables (droits dus au trésor public)
  2. Kosten inschrijving Kadaster, Bureau van Hypotheken, andere gemeentelijke documenten: honoraire annexes en débours de notaire.
  3. Een vergoeding voor de notaris zelf: honoraire proportionnel (emolument proportionel du notaire et copies et formalités)
     

Dit laatste gedeelte kan toevoegingen bevatten. Aarzel niet om vooraf een kostenopgave te vragen. Tegelijkertijd kunt u met de notaris bespreken wat de exacte kosten zijn voor het passeren van de eventuele hypotheek. Daar bent ú immers de opdrachtgever. De verschillende onderdelen van de frais notaires zult u terugvinden op de afrekening van de notaris.

1. Overdrachtsbelasting: taxes applicables
De exacte percentages verschillen per departement en gemeente. De kosten worden berekend over de verkoopprijs van de woning en eventuele andere kosten welke de koper aan de verkoper schuldig is. Voor nieuw te bouwen woningen  betaalt u deze belastingen niet. Dat geldt ook voor woningen welke sinds de bouw gedurende een periode van maximaal 5 jaar nog niet bewoond zijn. Wel betaalt u TVA 19,6% én 0,6% voor de kadastrale registratie, la publicité foncière.
Voor bouwgrond betaalt u dezelfde kostenposten als voor de aankoop van een woning.

2. Kosten voor wettelijk uit te voeren handelingen: honoraires annexes du notaire, débours de notaire
Het gaat hier om verschillende, vaak ook kleinere, kostenposten: dalend van 0,6% tot 0,35% bij stijgende koopprijs.

3. Honorarium voor de Notaris zelf, honoraire proportionel.
De wettelijk geregelde vergoeding voor de notaris, voor zijn tijd en moeite, wordt berekend aan de hand van een tranche-schaal. Tot € 60.000,- zijn de kosten vast: ongeveer € 500,- inclusief TVA. Over het gedeelte boven de € 60.000,- betaalt u 0,825%.

Samengevat komt het een en ander neer op de volgende percentages, waarbij de kosten verhoudingsgewijs lager zijn bij stijgende koopprijs:

Taxes applicables (belastingen)

5% - 5,2%

Honoraires annexes (kosten wettelijke handelingen)

0,2% - 0,3%

Débours de notaires (kosten derden)

0,15% - 0,3%

Honoraires proportionnels (fee notaris)

1% - 1,5%

 

 

Total

6,44% - 7,2%

Via EuropaHypotheek regel je met zekerheid je hypotheek voor een huis in Frankrijk. Maak op haar website zelf een hypotheekberekening of vraag een berekening aan: ontdek wat je mogelijkheden zijn en ga gericht op zoek naar een woning. Heb je al een woning op het oog? Ontvang dan binnen 1 werkdag een hypotheek offerte.

Autoschade in Spanje, wat nu?

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

2de huizenmarkt, sentiments gevoelig

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

2 reacties

Streekstra
Streekstra
op 24-08-2020 om 11:29
op 24-08-2020 om 11:29
Ik koop een stuk grond met bouwvergunning. De aankoopsom is 7500€. De notaris vraagt 1500€ voor de transactie. Dat is 20% van de aankoopsom. Terwijl 8.7% 645.50 is . Waarom 1500€ ? Dit is toch veel te veel? Gr Fred Streekstra.
Ik koop een stuk grond met bouwvergunning. De aankoopsom is 7500€. De notaris vraagt 1500€ voor de transactie. Dat is 20% van de aankoopsom. Terwijl 8.7% 645.50 is . Waarom 1500€ ? Dit is toch veel te veel? Gr Fred Streekstra.
Willie Bertens
Willie Bertens
op 31-07-2020 om 12:25
op 31-07-2020 om 12:25
eigendom tennaam stelling controleren van een huis in Frankrijk. Wat zijn daarvoor eventueel kosten WJH Bertens Indien mogelijk vandaag
eigendom tennaam stelling controleren van een huis in Frankrijk. Wat zijn daarvoor eventueel kosten WJH Bertens Indien mogelijk vandaag
Reactie plaatsen