Spaanse makelaar kan zich onderscheiden

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Probeer je kop boven het maaiveld uit te steken als je actief op de tweede huizenmarkt in Spanje.

Het beroep van makelaar is een ‘vrij’ beroep. Dit betekent, dat iedereen zich in principe ‘makelaar’ kan noemen en daar zit dan ook direct het probleem. Inmiddels wordt onderkend dat er meer nodig is dan een computer en een telefoon om mensen op de juiste manier te begeleiden bij de aan- of verkoop van hun woning. Daarom is het goed, dat men ook in Spanje begonnen is met het invoeren van de Europese Standaard voor diensten van makelaars, welke onder andere de nodige educatie verplicht stelt.

De makelaar is ook in Spanje een vrij beroep

Juist het feit dat iedereen zich in Spanje ‘makelaar’ mag noemen en men dus niet weet bij wie men aan tafel zit, heeft ertoe geleid, dat de potentiële koper van Spaans onroerend goed het vertrouwen in ‘de professional’ heeft verloren. Vertrouwen is de basis van elke economie en aangezien de Spaanse economie voor het grootste gedeelte afhankelijk is van toerisme en onroerend goed, is dat vertrouwen nu net datgene waar de nadruk op zou moeten liggen.

Tweede huizenmarkt in Spanje wil vertrouwen herwinnen

Er zijn al vele verhalen geschreven over mensen die benadeeld zijn door oplichters op de Spaanse woningmarkt. Daarom is het vreemd, dat de Spaanse regering tot voor kort slechts dacht en sprak over de aanpak van de regulering van het beroep ‘makelaar’, terwijl de EU reeds in 2009 een ‘Europese Standaard voor de Makelaardij’ goedkeurde. Zeker nu er in Spanje meer woningen te koop staan dan ooit tevoren, wordt het tijd dat met spoed het vertrouwen in de Spaanse onroerend goed markt wordt teruggewonnen.

Europese standaard voor de makelaar

Inmiddels is men in de regio Catalunya (Costa Brava) zover, dat elk makelaarskantoor zich dient te registreren. Zonder registratienummer mag men niet meer als makelaar actief zijn op de woningmarkt. De eisen, die gesteld worden aan deze registratie, komen overeen met de Europese Standaard zoals: opleiding, certificering, verzekeringen, te hanteren documenten, etc. Kantoren die geen registratie hebben worden bezocht en vervolgens eventueel gesloten. De volgende regio die een zelfde registratie zal invoeren is Andalucía.

Hoe staat de makelaar die u in de arm wilt nemen bekend

Het is toch onvoorstelbaar, dat potentiële kopers een van hun grootste investeringen in hun leven toevertrouwen aan een willekeurig iemand met een computer, een auto en (soms) een kantoor. In veel gevallen worden klanten door deze zogenoemde ‘makelaars’ naar een project gereden, alwaar een commerciële medewerker van de projectontwikkelaar alles rondom het project uitlegt aan zowel de klanten als de bemiddelaar, die er, door gebrek aan kennis, als toehoorder bij zit. Het kan toch niet zo zijn, dat uitsluitend een rijbewijs voldoende is om dergelijke transacties, waarbij veel geld gemoeid is, te kunnen begeleiden?! De ‘Europese Standaard voor de Makelaardij’ beschrijft het minimale opleidingsniveau op het gebied van makelaardij dat elke makelaar zou moeten hebben en de documenten die hij/zij zou moeten hanteren om zijn/haar cliënten op de juiste wijze te informeren.

De regulering binnen de Spaanse makelaardij moet ervoor zorgen, dat klanten zonder enige twijfel bij een makelaar binnen kunnen lopen omdat ze weten, dat de makelaars, die na de algehele invoering nog actief zijn, voldoen aan alle eisen. Dit is de enige manier om het kaf van het koren te scheiden en het vertrouwen terug te winnen, zodat de Spaanse woningmarkt weer positief kan bijdragen aan de economie.

Ga met een te goeder trouw bekend staande makelaar in zee

Zoals ik al in een eerder artikel over de keuze voor een makelaar heb aangegeven, is het vooral aan u om te achterhalen met wie u in gesprek bent. Vraag uw makelaar eenvoudigweg naar opleiding, ervaring en over enige tijd naar het registratienummer. Staar u niet blind op logo’s van organisaties die niet afdoende selecteren bij de toelating van leden of (meestal) gekochte awards. Alles draait om feiten en u bent er zelf verantwoordelijk voor om deze te achterhalen zolang de regulering nog niet overal is doorgevoerd. Elk beroep kent een opleiding, dus waarom zou dit niet voor de makelaardij gelden…?!

Herfstvakantie steeds populairder

Geplaatst op 28-11-2019 in Vakantiehuis

Onroerend goed belasting in Costa Rica

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

0 reacties

Reactie plaatsen