Uw emigratie op televisie ?

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

In de picture met Emigratieplannen heeft voor- en nadelen

Programma’s als ‘Het Roer Om’ en ‘Ik Vertrek’ hebben veel mensen aan het denken gezet of ze al dan niet ook de stap zouden gaan zetten en hun vertrouwde leventje met alle daarmee gepaard gaande zekerheden in te ruilen voor het avontuur en in een ander land geheel iets nieuws te gaan beginnen. Hoewel ik de oproepen van ‘Ik Vertrek’, voor het vinden van nieuwe kandidaten die ze mogen volgen tijdens hun zoektocht in het buitenland, altijd doorplaats in Nieuwsbrieven en via Social Media, zijn er wel een aantal kanttekeningen. Denk goed na of u een cameraploeg mee wilt nemen als u ‘Onderweg naar Spanje’ gaat…

In 2005 heb ik mijn medewerking verleend aan opnames voor ‘Ik Vertrek’, waarvan de eerste aflevering in januari 2006 en het vervolg in maart 2006 werden uitgezonden. Al voordat ‘Ik Vertrek’ in beeld kwam, had ik contact met deze Nederlandse klanten, die een rustoord/vakantieverblijf voor (ex-)psychiatrische patiënten op wilden zetten. Voorafgaand aan hun vervolg-bezoek aan Spanje, hebben deze klanten mij gevraagd of ik er bezwaar tegen zou hebben, als er een cameraploeg van ‘Ik Vertrek’ mee zou lopen. Omdat ik niet hoefde te acteren en gewoon mijn normale werk m.b.t. het verstrekken van de juiste informatie en de begeleiding van de bezichtigingen kon uitvoeren, had ik daar geen bezwaar tegen. Het gaf me echter wél een goed beeld achter de schermen…

Goede voorbereiding
Mijn klanten hadden zich destijds goed voorbereid om hun plannen werkelijkheid te laten worden. Zo hadden ze al geïnteresseerde investeerders, waren ze in gesprek met het Europese Parlement en kwamen er zelfs al aanmeldingen binnen van patiënten en hun familie, die graag hun vakantie bij hen door zouden willen brengen. Omdat zij al jaren met dezelfde cliënten in de gezondheidszorg werkzaam waren, was er aan ervaring en kennis ook geen gebrek. Het zou dus ‘slechts’ gaan om het vinden van de meest geschikte locatie en de gehele organisatie om e.e.a. te bewerkstelligen. Uiteindelijk liep het anders af en moesten zij noodgedwongen, na bijna een jaar in Spanje gewoond te hebben, alsnog terugkeren naar Nederland.

Leedvermaak
Onder het mom van ‘geen beter vermaak dan leedvermaak’ wordt getracht mensen aan de buis gekluisterd te houden. Dit betekent, dat dergelijke programma’s er alles aan doen om de voorbereiding op de emigratie zo dramatisch mogelijk in beeld te brengen. Hierbij wordt in het geheel niet stilgestaan bij het belang van de hoofdpersonen, die belangeloos hun medewerking verlenen. De schoorsteen van de omroep moet immers roken en de kassa moet rinkelen. Dat kan alleen met goede kijkcijfers…

Knippen en plakken
Een totaal van 25 draaidagen voor een uitzending van 55 minuten maakt het noodzakelijk, dat er veel geknipt en geplakt wordt. Dit excuus wordt dan ook dankbaar gebruikt door de programmamakers als reactie op opmerkingen van de betrokkenen, dat men de uitzending dusdanig gemanipuleerd heeft, dat het verhaal heel anders (lees: negatief) is dan in werkelijkheid het geval was. In de montage kan men beelden en commentaar zodanig knippen, plakken en mixen, dat er een compleet verkeerd beeld verkregen wordt. Wederom…alles voor de kijkcijfers.

Bij mijn klanten heeft de eerste uitzending, waarin men een zeer negatief beeld gaf van zowel de voorbereiding als de vorderingen, ertoe geleid, dat de investeerders zich terugtrokken omdat zij er na het bekijken van de bewuste uitzending van ‘Ik Vertrek’ geen vertrouwen meer in hadden. Voorafgaand aan de opnames voor de vervolgaflevering heeft er dan ook een pittig gesprek plaatsgevonden met de producent, waarbij is afgesproken, dat de ‘regie’ meer in handen kwam van mijn klanten. Uiteindelijk heeft het programma haar fouten ook erkend en is er getracht om met de 2e aflevering nog te redden wat er te redden viel. Het kwaad was echter al geschied…

TIP: Denk goed na, want televisie is een krachtig medium
Uitgangspunt om gevolgd te kunnen worden door programma’s als ‘Ik Vertrek’ is, dat degene die gevolgd wordt echt totaal iets anders gaat doen dan dat hij/zij in zijn of haar thuisland deed. De onervarenheid in een compleet nieuw beroep en bovendien in een vreemd land werkt fouten of onduidelijkheden in de hand. Koren op de molen van de sensatiezoekers.

Als u overweegt om in het buitenland een bedrijf te starten, een Bed & Breakfast te openen of anderszins een clientèle op te willen/moeten bouwen, denk dan goed na of u dit via de televisie met iedereen wilt ‘delen’. Een negatieve naam of geruchten van onervarenheid in een bepaald beroep blijven langer aan u ‘kleven’ dan die ’55 minutes of fame’.

Forensenbelasting

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Brazilië: investeren in een 2e huis ?

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

0 reacties

Reactie plaatsen